Home Društvo U BiH čak 20 milijuna maraka za reformu administracije stoji neiskorišteno

U BiH čak 20 milijuna maraka za reformu administracije stoji neiskorišteno

SHARE

Uključujući 360 tisuća maraka iz prošle godine, na račune Fonda za reformu javne uprave do sada su donatori i domaće vlasti uplatili 31,891.794 KM, piše Večernji list BiH. To nije iznos utrošenih sredstava za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini jer mnogi projekti nisu završeni, a neki ni započeti.

Prema službenim podacima iz financijskog izvješća, neutrošena namjenska sredstva za 22 programa posebne namjene, koja se vode pri proračunu Ureda koordinatora za reformu javne uprave, namjenski su prenesena u 2017. godinu u ukupnom iznosu od 20,635.057 KM. Očito je, dakle, kako većina novca namijenjenoga za reformiranje javne uprave u BiH još nije potrošena. No, upitno je zadovoljstvo, posebice građana, i dosadašnjim rezultatima reforme sustava koji i postoji upravo kako bi zadovoljavao potrebe građana.

Zaključno s prošlom godinom, Ured koordinatora otvorio je 35 programa posebne namjene u sustavu za projekte koji se financiraju iz sredstava Fonda. Od tih 35 programa posebne namjene koje je Ured koordinatora otvorio do kraja 2017. godine, 33 programa posebne namjene odnose se na provedbu aktivnosti iz revidiranoga akcijskog plana 1 strategije reforme javne uprave u BiH.

Do sada je 20 projekata završeno, a, između ostaloga, odnose se na uspostavu mreže info-polica, strateško komuniciranje, obuku službenika za odnose s javnošću, izradu programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH, razvoj sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe, transponiranje zakonodavstva EU u pravni sustav BiH te unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata.

Dio novca utrošen je i u projekte obuke državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računalima, informacijski sustav upravljanja proračunom, javno privatno partnerstvo, izgradnju kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH, kao i obuku zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računalu.

Razloge spore provedbe nekih od projekta u okviru reforme javne uprave treba tražiti i u procedurama javnih nabava. Ta zakonom predviđena procedura, od pripreme natječajne dokumentacije pa do potpisivanja ugovora, traje minimalno pet i pol mjeseci.

Ako u postupku javne nabave ponuđači ulože prigovor Uredu koordinatora, odnosno žalbu Uredu za razmatranje žalbi, to dodatno produljuje rokove i čini sam ishod postupka javnih nabava krajnje neizvjesnima.