Home Društvo Mostar za tri godine izgubio skoro 700 srednjoškolaca

Mostar za tri godine izgubio skoro 700 srednjoškolaca

SHARE

U novu školsku godinu kreće 8.901 učenik i učenica u osnovne škole na području Grada Mostara.  Dok se u osnovnim školama, u ukupnom broju učenika, bilježi više osnovnoškolaca, zabrinjavajući je pad broja učenika u srednjim školama.

U ponedjeljak, 3. rujna 2018. u Gradu Mostaru počinje nastava i nova školska 2018/2019.godina. Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju osnovne škole na području Grada Mostara  je 8.901, priopćeno je ureda za odnose s javnošću Grada Mostara.

U prvi razred osnovnih škola na području Mostara, odnosno u 24 škole kojima je Grad Mostar  osnivač, u školskoj 2018./2019. upisano je 1.025. učenika.

Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju srednje škole na području Grada Mostara  u školskoj 2018/2019. godini je 4.354.

U prve razrede srednjih škola u Gradu Mostaru, odnosno u 19 srednjih škola čiji je osnivač Grad Mostar, upisana su ukupno 1.204 učenika.

U 24 osnovne škole na području Grada Mostara, u prvi razred osnovne škole za školsku 2015./2016. upisano je 1038 učenika, a 2016./2017. ukupno 1006 učenika, od čega 532 dječaka i 474 djevojčice.

U  školskoj 2016./2017. godinu  osnovne škole na području Grada Mostara pohađalo je ukupno 8562 učenika, od čega 4403 dječaka i 4159 djevojčica. U školskoj 2015./2016. osnovne škole  pohađalo je 8617 učenika.

Srednje škole na području Grada u školskoj 2016/2017. pohađalo ukupno 4778 učenika, a u 2015./2016. školskoj godini srednje škole je pohađalo 5050 učenika.

Usporedbe radi, u odnosu na školsku 2015./16. I 2018./19, na području Grada Mostara bilježi se manji broj upisanih prvašića i to za njih 13, dok je u ukupnom broju prvašićca taj broj ove godine veći za čak 284 osnovnoškolca.

No, u usporedbi navedenih školskih godina, nevjerojatan je pad ukupnog broja srednjoškolaca – za tri godine Grad Mostar izgubio je skoro 700 tinejdžera, točnije 696 srednjoškolaca.

Republikainfo.com