Home Gospodarstvo Fond dao novac: Hercegovačke općine dobit će kanalizacije i vodovode

Fond dao novac: Hercegovačke općine dobit će kanalizacije i vodovode

SHARE

Općine na području Hercegovine od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH dobit će sredstva za izgradnju kanalizacijskih i vodovodnih sustava.

Naime, Fond je donio odluku za dodjelu sredstava na temelju provedenog javnog natječaja za sufinanciranje različitih projekata iz njihovog domena.

Tako će Općina Jablanica dobiti novac za projekt ”Zaštita izvorišta Šanica – Jablanica” sa iznosom do 40.014 KM, tvrtka Mareco d.o.o. iz Neuma do 200.000 KM dobit će za projekt nastavka izgradnje kanalizacijskog kolektora fekalnih otpadnih voda na priobalnom području Općine Neum u naselju Surdup I – Faza 1 sa iznosom do 200.000 KM.

Općina Livno za projekt ”Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Stara Brina u Livnu” sa iznosom do 40.000 KM, Općina Grude za projekt ”Sanacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Faza I” sa iznosom do 100.000 KM.

Općina Tomislavgrad za projekt ”Izgradnja vodovoda Vinica u Tomislavgradu” sa iznosom do 100.000 KM, Grad Široki Brijeg za projekt ”Izgradnja glavnog transportnog cjevovoda na lokalitetu gospodarske zone Trn“ sa iznosom do 100.000 KM”.

Općina Posušje za projekt ”Nastavak izgradnje dijela kolektorske mreže I faze gradske kanalizacije na području Općine Posušje“ sa iznosom do 100.000 KM. Općina Čitluk za projekt ”Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije – kanalizacijski vod K2 i KO2 u naseljenom mjestu Međugorje – Općina Čitluk” sa iznosom do 70.000 KM.

JP Park prirode Blidinje d.o.o. Posušje za projekt ”Vodozahvat za snabdijevanje vodom sa zaštitom izvorišta i istražnim radovima u cilju utvrđivanja i praćenja kapaciteta i kvalitete izvorišta” sa iznosom do 50.000 KM.

M.R.M. Export – Import d.o.o. Ljubuški dobit će novac za projekt ”Program korištenja alternativnih izvora energije – punionice (implementacija brze DC/AC punionice za električna vozila na području Mostara i Ljubuškog)“ sa iznosom do 90.000 KM.

Novac za uređivanje površina dobit će: Općina Jablanica za projekt ”Hortikulturalno uređenje gradskog parka u Jablanici” sa iznosom do 35.000 KM, Općina Čapljina za projekt ”Suvremeni kružni tok za čistiji grad” sa iznosom do 65.000 KM, Općina Posušje za projekt ”Revitalizacija dendroflore središnjeg gradskog parka Posušje – Faza I” sa iznosom do 45.000 KM.

Za projekte upravljanja otpadom ostvarilo je 16 aplikanta, od čega tri tvrtke iz Hercegovine.

Tvrtka Alba BH d.o.o. izgradit će reciklažno dvorište u Cernom, u Općini Ljubuški, površina 5.428 četvornih metara, za što će dobiti iznos do 100.000 KM.

Konjička tvrtka UNISGAL d.d. 80.000 KM dobit će novac za projekt ”Zbrinjavanje opasnog kemijskog otpada”. Tvrtka Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno – Posušje za projekt ”Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada” dobit će do 70.000 KM.

Iz kategorije projekata zaštite prirode ostvarilo je 12 aplikanta.

”Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja populacija Natura vrsta čovječja ribica (Proteus anguinus) i kongerija (Congeria kusceri) te Natura staništa 8310 (Špilje i jame zatvorene za javnost), na budućem zaštićenom području Popovo polje – Vjetrenica” naziv je projekta JP ‘Vjetrenica-Popovo polje’ za što će dobiti do 63.903 KM.

Šumsko gospodarsko društvo “Hercegbosanske šume” d.o.o. za projekt ”Reintrodukcija malog tetrijeba (Tetrao tetrix) u posebno lovište Hrbljine – Kujača” sa iznosom do 64.605 KM. ‘Jaka zemlja – Terra forte’ dobit će novac za projekt ”Inventarizacija stanja biološke i krajobrazne raznolikosti na širem obalnom području rijeke Trebižat” sa iznosom do 15.000 KM.

Naime, više od pola milijuna KM Fond za zaštitu okoliša FBiH dat će za Mostar. Planirana je izgradnja parka, uklanjanje deponije Uborak, pregled Radobolje, piše Grude-online.info