Home Gospodarstvo Posušje: 50 osoba će biti obučeno za klesara

Posušje: 50 osoba će biti obučeno za klesara

SHARE

U okviru projekta „Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“ koji financira Europska unija, izvršena je nabavka specijalizirane opreme za strojnu obradu kamena za Centar kamena Posušje.

Na ovaj način stvoreni su preduvjeti za trajnu obuku i prekvalifikaciju mladih osoba u Centru za kamen Posušje. Prvo iskustvo u strojnoj obradi kamena imat će priliku steći pedeset osoba sa područja ŽZH koji će u okviru projekta proći program obuke za zanimanje „klesar“, kao i buduće generacije Srednje strukovne škole Posušje. Uručenje opreme izvršeno je u prisutnosti menadžmenta Udruženja LiNK i menadžmenta Srednje strukovne škole Posušje.

Projekt „Zvuk kamena“ ima za cilj kroz institucionalizaciju lokalnog partnerstva za zapošljavanje ŽZH stvoriti trajne preduvjete za zapošljavanje u sektoru proizvodnje i prerade kamena. Ovo lokalno partnerstvo je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija financira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), piše Bljesak.info