Home Društvo Svađaš se sa susjedom na sudu? U Mostaru nude besplatne usluge medijacije...

Svađaš se sa susjedom na sudu? U Mostaru nude besplatne usluge medijacije u sporovima građana

SHARE

Udruženje medijatora u BiH i CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju u BiH najavljuju pružanje besplatnih usluga medijacije u sporovima građana na području Mostara i Hercegovine.

Medijacija je postupak posredovanja u rješavanju sporova uz pomoć treće, neutralne, strane koja strankama pomaže da postignu obostrano zadovoljavajući dogovor. Sporazum postignut postupkom medijacije je pravno obvezujući.

Medijacijom se brzo, efikasno i jeftino rješavaju sporovi iz oblasti građanskog prava, a medijacija sa može primjeniti jednako i za sporove koji su već u sudskoj proceduri.

Medijacija omogućava očuvanje međuljudskih odnosa i poslovne suradnje među strankama u postupku te im omogućava da same iznađu zajedničko rješenje kako ni jedna strana ne bi bila oštećena i nezadovoljna, za razliku od rješavanja sporova pred sudom.

Certificirani medijatori Udruženja medijatora BiH, unutar pravnog okvira i Zakona o postupku medijacije BiH, građanima i pravnim licima pružaju usluge medijacije.

U okviru kampanje za promociju i unapređenje medijacije u BiH, CSSP i Udruženje medijatora u BiH pozivaju građane da prijave svoje sporove za besplatan postupak medijacije.

Svoje sporove za besplatnu medijaciju možete prijaviti na e-mail: kcoric@cssp-mediation.org, CSSP uredu na adresi Alekse Šantića 19, ili telefonom na br. 062 437 510. Radno vrijeme je od utorka do četvrtka od 10 do 14h.

Više informacija o Udruženju medijatora te postupku medijacije možete pronaći na web stranici udruženja:

www.umbih.ba

CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju i BiH, financiran od Ministarstva vanjskih poslova Savezne republike Njemačke, više od jednog desetljeća radi na promoviranju dijaloga i medijacije u zajednici te njihovom osnaženju kroz različite obuke, zagovaračke i druge aktivnosti.

Za više informacija: Emir Krehić, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju u BiH
ekrehic@cssp.mediation.org
061 133 492