Home Vijesti Pogledajte za koja zanimanja se dijele stipendije Grada Širokog Brijega

Pogledajte za koja zanimanja se dijele stipendije Grada Širokog Brijega

SHARE

Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-435/18-5 od 28.11..2018 godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

I
Grad Široki Brijeg u akademskoj 2018/19. godini d o d j e l j u j e stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

– studij GEODEZIJA ………..……………………. 2 – stipendija
– studij DEFEKTOLOGIJA ……………………… 2 –
– studij LOGOPEDIJE …………………………… 1 –
– studij FIZIKE …………………………………… 2 –
– studij VETERINARSTVA……………………….. 2 –
– studij MEDICINA …..…………………………. 2 –
– studij NJEMAČKI JEZIK ……..……………….. 2 –
– studij MATEMATIKE …………………………… 1 –
– studij ARHITEKTURE …………………………. 3 –
– studij ŠUMARSTVA ……………………………. 2 –
– studij GRAĐEVINARSTVA …………………… 2 –
– studij STROJARSTVO ………………………….. 2 –
– studij ELEKTROTEHNIKE ……………………. 1 –
– studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE …………… 1 –

II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– Izvadak iz matične knjige rođenih,
– Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
– Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,
– Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
– Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
– Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),
– Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
– Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
– Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
– Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),
– Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj
bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
– Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
– Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
«s naznakom za studentske
stipendije»

Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Broj: 03-373/18-1
Široki Brijeg, 03.12..2018. godine