Home Gospodarstvo BiH dobiva 4,2 milijuna KM

BiH dobiva 4,2 milijuna KM

SHARE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju zajedničke prodaje ambasade/rezidencije bivše SFRJ na adresi 316-37, Kita Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan.

Vijeće ministara BiH upoznato je i s nacrtima kupoprodajnog i escrow ugovora koji su neophodni za završetak postupka zajedničke prodaje.

Prodajom ovog objekta u sklopu provedbe Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, Bosna i Hercegovina će dobiti 15 posto, što iznosi 4.243.930,00 KM.

Za potpisnika kupoprodajnog ugovora ovlašten je ambasador BiH u Japanu Borislav Marić, a potpisivanje ugovora planirano je za prvu polovinu siječnja 2019. godine, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.