Home Vijesti Tražite posao u Grudama? Raspisan javni poziv za 16 radnika

Tražite posao u Grudama? Raspisan javni poziv za 16 radnika

SHARE

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski  načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude za 2019. godinu

Općina Grude vrši prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude u 2019. godini.

Ukupan broj djelatnika koji se primaju iznosi 16 (šesnaest).

Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje sukladno potrebama za izvođenje javnih radova, a najduže 8 (osam) mjeseci.

Na javnom pozivu mogu konkurirati osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude, bez obzira na završenu razinu obrazovanja.

Prijave na javni poziv trebaju sadržavati:
–       prijavu kandidata na obrascu prijava koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva;
–       uvjerenje o statusa nezaposlenosti od Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude za 2019. godinu“  „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Napomena: Izabrani kandidati će prije zaključenja ugovora biti dužni dostaviti potvrdu  o radnoj sposobnosti.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obaviješteni o odabiru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: , ili prostorijama općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave na javni poziv