Home Vijesti Grad Ljubuški organizira Dane Dijaspore na ljeto 2019. godine

Grad Ljubuški organizira Dane Dijaspore na ljeto 2019. godine

SHARE

Grad Ljubuški je prepoznao predstavnike dijaspore kao ključne posrednike u uspostavljanju poslovnih i/ili institucionalnih kontakata čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom.

Konkretne intervencije koje su do sada realizirane s Gradom Ljubuški u suradnji s dijasporom i privatnim sektorom, kako kroz direktnu grant podršku tako i kroz druge zajedničke aktivnosti, rezultirale su rekonstrukcijom web stranice Grada Ljubuški sa uspostavljenim modulom za dijasporu, aplikacijom za registraciju dijaspore i e-matičarom (administrativnom uslugom za elektronsko izdavanje osobnih dokumenata na zahtjev lica iz dijaspore), organizacijom dva biznis foruma za dijasporu, uspostavljanjem formalne suradnje sa Udrugom Ljubušaka u Zagrebu, te povećanjem prihoda za 185 domaćinstava od poljoprivrede kroz transfer znanja iz dijaspore.

U prethodnih 12 mjeseci, Grad Ljubuški je pružao usluge e-matičara, kao i komunikacijske usluge članovima dijaspore, te je kroz organizaciju biznis foruma sa dijasporom okupljeno 86 sudionika iz dijaspore i lokalne zajednice s ciljem iniciranja međusobne poslovne suradnje, što potvrđuje nastojanja općine da poboljša komunikaciju sa svojim građanima i reuspostavi povjerenje u organe jedinice lokalne samouprave.

Realizacija gore navedenih aktivnosti je podržana kroz projekt Dijaspora za razvoj, koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da sa građanima i gospodarstvenicima  iz dijaspora rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

U prostorijama Grada Ljubuški, 15. svibnja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem identificiranja potencijalnih mogućnosti gradske uprave za uspostavljanje poslovne i/ili institucionalne suradnje sa dijasporom.

Tokom sastanka, predstavnici gradske uprave iznijeli su konkretne prijedloge za organizaciju događaja Dani dijaspore koji će okupiti članove ljubuške dijaspore koja će svojim posredništvom inicirati uspostavljanje decentralizirane suradnje između Grada Ljubuškog sa lokalnim nivoima vlasti u Karlovcu ili Zagrebu, prioppćeno je na internet stranici Grada Ljubuški.