Home Politika Široki Brijeg će financirati RTV Herceg-Bosne

Široki Brijeg će financirati RTV Herceg-Bosne

SHARE
Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega.

 

Na početku sjednice dnevni red je nadopunjen prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveze sufinanciranja rada RTV Herceg-Bosne u skladu s vlasničkim djelom Grada Širokog Brijega od 6,45%.

 

Odluka je usvojena jednoglasno. Nakon što je Kristijan Zovko podnio ostavku na mjesto člana Gradskog izbornog povjerenstva, razriješen je te dužnosti i dobio je suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva. Na današnjoj sjednice Gradskog vijeća usvojena je odluka o objavi javnog oglasa za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva.

 

Za upražnjeno mjesto, nakon ove Odluke, potrebno je raspisati natječaj, izvršiti izbor i podnijeti prijedlog rješenja Gradskom vijeću za imenovanje novog člana Gradskog izbornog povjerenstva. Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju zemljišta na korištenje JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg u svrhu izgradnje crpne stanice za vodovod Buhovo. Također, usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje crpne stanice za vodovod Buhovo.

 

Odluka o davanju zemljišta i objekta na korištenje Mjesnoj zajednici Buhovo usvojena je jednoglasno. Riječ je o objektu u kojem se nekad nalazila trgovina mješovite robe OTP koja je zatvorena. Inicijativom MZ Buhovo, objekt koji je u zapuštenom stanju, želi se prenamijeniti za potrebe mjesne zajednice i javne sadržaje. Odluka o izmjeni parcele, na osnovu zahtjeva gospodarskog društva Ataco trgovina i zastupanje d.o.o., usvojena je jednoglasno. Razlog ove Odluke je stvaranje jedinstvene parcele u svrhu izgradnje poslovno skladišnog objekta. Usvojeno je Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Vladimira sina Marijana i Mirjane Kovačić kći Marijana iz Širokog Brijega.

 

Ravnatelj Slobodan Karačić podnio je Izvješće o radu i poslovanju Doma za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“. Riječ je o izvješću za 2018. godinu. U svom izvješću osvrnuo se i na organizaciju rada u Domu koja se odnosi na ambulantni tretman za djecu s neurorazvojnim poteškoćama, ambulantni tretman za djecu s kombiniranim poteškoćama, dnevni tretman za djecu s poteškoćama u razvoju kroz individualni i grupni pristup, dnevne radionici za radnu terapiju za osobe s poteškoćama u razvoju mlađe odrasle dobi, dnevni tretman djece s autističnim poremećajima i grupe podrške za roditelje djece s poteškoćama u razvoju. Broj korisnika usluga u 2018. godini iznosio je 247, od toga, na dnevnom boravku bilo je 40 korisnika, ambulantni tretman koristilo je 57 i neurorazvojni tretman 150 korisnika.

Ravnatelj Karačić je naglasio kako je potrebno pronaći sustavno i dugoročno financiranje Doma. Zahvalio se gradonačelniku Kraljeviću na podršci u svakome obliku.

 

Informaciju o stanju sigurnosti za 2018. godinu podnijela je Policijska uprava Široki Brijeg i ona je primljena na znanje. U izvještajnom periodu evidentirano je 41 narušavanje javnog reda i mira.

 

U odnosu na 2017. evidentirano je manje prekršaja, ali u njima je sudjelovalo više učesnika. Također, važno je naglasiti kako je PP Široki Brijeg provodila određene mjere radi poboljšanja javnog reda i mira, a od 159 javnih okupljanja, sva okupljanja su protekla bez većih incidenata. Kada je u pitanju stanje sigurnosti prometa na cestama koje pokriva PU u 2018. godini dogodilo se 253 prometnih nezgoda, od čega 144 s materijalnom štetom i 109 s nastradalim osobama.

 

U odnosu na 2017. došlo je do blagog povećanja. Ukupan broj povrijeđenih osoba u 2018. godini je 170, od toga 157 je zadobilo lakše tjelesne povrede, 11 osoba je zadobilo teže tjelesne povrede i dvije osobe su smrtno stradale. Najčešći uzroci nastanka prometnih nezgoda su neprilagođena brzina i alkohol.

 

U izvještajnom periodu PU evidentirala je 90 kaznenih djela, od čega 55 po poznatom počinitelju, a 35 po nepoznatom, od kojih je rasvijetljeno 17 kaznenih dijela. Ukupno su prijavljene 74 osobe, a 17 osoba je lišeno slobode. Većina kaznenih djela odnosi se na kaznena djela protiv imovine.