Home Gospodarstvo Izgradnja MHE Volujak je štetna i nepotrebna i nije javni (opći) interes...

Izgradnja MHE Volujak je štetna i nepotrebna i nije javni (opći) interes za stanovništvo u Rami

SHARE

Posljednjih dana svjedoci smo raznih pristupa, javno očitovanim stavovima vezanim za izgradnju minihidroelektrane Volujak pa i o radu naše Ekoudruge. Pomno smo pročitali očitovanja u ime općine Prozor-Rama. Zbog osjetljivosti tematike zahvalni smo na očitovanju stava, s potpisom Josipa Juričića dipl. ecc., Šefa službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, jer doprinosi jasnoći službenih stavova Općine po pitanju izgradnje MHE Volujak!

Ne postoji dopis don Marića niti don Marićeve inicijative

Poštovani službeniče, Općine Prozor-Rama, gosp. Juričiću, Josipe, bonton ali i službena komunikacija nalaže poštivanje potpisnika službenog dopisa. Potpisao sam ga kao predsjedniku Udruge a ne kao don Marić. Očitovanje naše Udruge nije potpisano onako kako ga vi, ne slučajno, u službenom dopisu, navodite. I ovaj otpis ne šaljem na vašu osobu, nego Šefu gore spomenute službe u Općini. Dakle službeno, bez ikakvih osobnih relacija. Evidentno je da Općina Prozor-Rama nije dobila nikakav dopis od don Marića, niti ste zaprimili neku don Marićevu inicijativu.

Bezumlje je uništiti spomenik prirode – rijeku i kanjon Volujaka

Ekoudruga ima jasan, i proklamiran, argumentima potkrijepljen stav. Smatramo ekološki, kulturno, civilizacijski, gledajući i lokalno, da je bezumlje uništiti prirodni biser – rijeku i kanjon Volujak. Nije razumno jedno javno dobro, koje pripada svim žiteljima Rame, radi različitih interesa dati privatnim investitorima. Razlozi za to su mnogostruki: vrlo mala korist za općinski budžet, negativni učinci su mjerljivi i s drugih lokacija na kojima se grade takvi projekti /rijeka Ugar, Doljanka…./ Posljedice su nepredvidive za sam tok, riblji fond, floru i faunu u kanjonu i obodom. Projekt izgradnje MHE Volujak znači nestanak rijeke!!!

Analiza dosadašnjih aktivnosti, Studije o okolišu je urađena bez temeljnih elemenata: krivo je utvrđen utjecaj na naseljena mjesta, lokalno stanovništvo; krivo je definirano da nema nikakvih istraživanja flore i faune; krivo je definirano da nema kulturno-povijesne baštine. Studija izravno donosi da nikakva istraživanja protoka toka rijeke nisu vršena što je jasan pokazatelj neozbiljnog pristupa Ekološki prihvatljivom protoku koji se zakonski mora poštovati. Dvojbene su obveze koje je Općina preuzela koncesijskim ugovorom /zašto ga ne objaviti javno/. Spomenuto je dovoljno razloga da se još jednom sve analizira i donesu odluke sukladne zakonu čiji je smisao, u osnovu, čuvati javno dobro.

Ekoudruga nema nikakve političke interese. Jedina politika koja nas zanima je „zelena politika“!

Nas, kao Ekoudrugu, ne zanima politikantski stav prema ovom važnom pitanju. Nas zanima jasno proklamiran stav svih sudionika javnog života u Rami o javnom dobru – a rijeka i kanjon Volujaka to jesu! Takvo očitovanje je nužno, tko imalo ozbiljno radi svoj posao i ozbiljno vrši svoju javnu službu. Po ovom pitanju mi želimo biti istinski partner Općini, ali da i naši službeni stavovi budu doživljeni partnerski, a ne drukčije. Sve aktivnosti naše Udruge pomažu našoj Općini imati više jasnoće, informacija, argumenata u pokrenutim procedurama pred višim razinama vlasti, pa i pred odlukama koje mora donijeti iz svoje nadležnosti. Razumijevanje aktivnosti Ekoudruge kao „politikantstvo“, teška je i promašena predrasuda, a tamo gdje je pristup takav neminovni su štetni zaključci, koji rađaju potrebu drugog doživjeti kao neprijatelje a ne kao aktivnog i dobronamjernog sugovornika!!!

Javna potreba, u našoj Općini, informirati o cjelokupnom hodogramu MHE Volujak

U službenom osvrtu na naš dopis, u ime Općine, informirate i da imate drukčije stavove od naše Udruge. Ako su stavovi Općine, u čije ime ste se očitovali, drukčiji, i to je legitimno, po pitanju očuvanja rijeke, kanjona, prirodnih blagodati oko spomenutog područja onda je takav službeni stav u određenoj mjeri suprotan javnom interesu lokalnog stanovništva. Moguće je organizirati i peticiju, te se činjenično u to uvjeriti. Službeno očitovanje Općine bila je izvrsna prigoda elaborirati i informirati detaljno, a ne samo fragmentarno, javnost o procedurama, cjelokupnom programu izgradnje MHE od početka (2007., pa do kraja lipnja 2019). Nije li i naš dopis i kasnije očitovanje bila iznimna prilika???

Nevladine udruge ne postoje da bi javna ustanova/Općina/ sudila njihov rad nego obratno!!!

Službeno tvrdite da Općini Prozor-Rama nisu poznate ranije aktivnosti Udruge na zaštiti kanjona Volujaka. Zatim kategorički tvrdite da je naša prva aktivnost pismo upućeno Općini Prozor- Rama. Ako Vam nisu poznate naše aktivnosti i projekti, površno je i ne baš pristojno, određivati koja je to naša prva aktivnost. Ozbiljne službe zatraže i pisanu informaciju o radu drugih institucija te donose zaključak na temelju analize, a ne nepoznavanja, a kojem razlog može biti i na sugovorniku koji tvrdi da ne poznaje! Naša udruga nema nikakvu politički interes niti je politički obojena (za razliku od nekih drugih bivših i sadašnjih udruga). Legitimno i legalno smo informirali službene institucije, ukazujući na svoj stav i sve opasnosti koje ovaj delikatni projekt nosi.

„Skidanje odgovornosti“  s „Ekoudruge Volujak – Dobro Polje“

Razumijevanje našeg službenog očitovanja i iznesenih stavova kao „pokušaj skidanja odgovornosti sa sebe i prebacivanje na druge“ zvuči neozbiljno i ne znamo kako je moguće prebaciti odgovornost na druge. Ekoudruga ne nosi nikakvu odgovornost po pitanju izgradnje više minihidrocentrala na Volujaku i pritokama, jer nije donijela nijednu odluku, niti može, po tom pitanju. Kakao možemo biti odgovorni za odluke koje su donijeli javni službenici koji su bili ili su još u Općini??? Kako možemo biti odgovorni za odluke koje će donijeti više razine vlasti i na temelju otpisa iz naše Općine??? Stoga je potrebno skinuti odgovornost s naše Udruge koju ste joj u službenom općinskom dopisu  nedobronamjerno navukli!
Osobno kao predsjednik Udruge nisam bio na javnoj raspravi jer sam imao na taj nadnevak Dan škole, ali smo sve to pratili. Mi imamo jednak stav i jednak zahtjev prema vlastima u Rami, Sarajevu i Mostaru, znajući za različite nadležnosti.

Analiza urađenog, donesenih planova, odluka, ugovora o koncesiji

Bez ikakvog interesa, smatramo, radi javnog dobra, da još nije kasno, napraviti dobru analizu, javno, svega dosad urađenog i iznijeti jasno stav struke, Općine po ovom pitanju. Iz dosad pročitanog, i naših analiza naš je stav da je taj projekt štetan i nepotreban, njegovi učinci za stanovništvo Rame su skoro beznačajni. Puno su veće negativne implikacije i posljedice koje se ne mogu ni predvidjeti. Za nas je razuman i opravdan stav pokrenuti inicijativu za proglašenjem šireg područja rijeke i kanjona Prirodnim parkom, ako to nije moguće bar Zaštićenim staništem. Bili bismo najsretniji da zbog općeg interesa stanovništva u Rami razvrgnete postojeći ugovor o koncesiji, svjesni i negativnih posljedica takvog čina.

Zbog javnosti, opravdano je potrebna analiza i bivših i važećih koncesijskih ugovora, jer po tim ugovorima Općina je preuzela obveze u projektu eksproprijacije. Nema proglašenog javnog interesa za taj projekt, jako je čudna aktivnost u pomoći eksproprijacije za privatnog partnera. Razboritije je takav ugovor razvrgnuti iz više razloga. Očekivali smo kompatibilan stav Općine, javnosti u Rami i nevladinih udruga po ovom pitanju prema višim razinama vlasti.

Općina bi trebala biti partner nevladinim udrugama a ne sudac

Naša Udruga nema potrebu procjenjivati vaš službeni rad, ali ne razumijemo vaše privatno stečeno pravo, i s kojim motivima, stavljate se u ulogu sudca, o nedovoljnom radu i propustima Ekoudruge. Takvim pristupom vaš službeni stav šteti Općini, a kazuje i odnos prema nevladinom sektoru, koji treba biti partnerski a ne sudački!!!

Ekoudruga je grupa entuzijasta, većina njezinih članova privremeno dolazi u Ramu, ali vođena iskrenom ljubavi prema rodnom kraju, njezinim ljepotama, pokušava bez ikakvih interesa, uraditi nešto za svoj kraj. Nikada nije dobila sredstva iz općinskog proračuna. Naš je stav i da ne treba! Sve smo radili žrtvujući vlastito vrijeme i vlastita sredstva. Nismo htjeli nikada biti dio lokalne politike. Naše politike su „zelene politike“.

Pristup projektu, angažman osoba, dio je odgovornosti investitora

Svjesni smo i teške pozicije za investitore, koji su uložili značajna sredstva u pripravnoj fazi, stjecanju dozvola, ali držimo da nisu dovoljno informirani od strane stručnjaka koji su im ponudili neku drukčiju priču i njezini izvedbu, a vjerojatno je dobro naplatili. Kad se analizira cjelokupna priča izgradnje MHE na Volujaku i njezinim pritocima, dobivanje i preprodaja koncesija, bio je to dovoljan signal za potrebu dublje analize prije ulaska u ozbiljan posao kao što su velike investicije.
Spominjem neke od aktivnosti naše Ekoudruge:

A)    Striktno ekološke aktivnosti:

1) Uređenje i markiranje staze uz obod Volujaka;
2) Suorganizator izgradnje i markiranja pješačke staze Makljen-Draševo;
3) Tri studijska putovanja s različitim grupama kroz kanjon;
4) Suorganizacija nabavke i postavljanja čeličen konstrukcije mosta u naselju Banjalučica;
5) Sudjelovanje u čišćenju nekropole Višnja;
6) Čišćenje i fotografiranje stećaka u Donjim Škaricama;
7) Zaštita i aktivnosti vezane za uništenje nekrople Smrike Donja Vast – postoji i policijska evidencija;
8) Pregledni članak o kanjonu Volujak – Park prirode! – objavljeno;
9) Rijeka i kanjon Volujaka kroz različita godišnja doba! – fototeka;

B)    Kulturno-povijesne aktivnosti

10) Istraživanje groba fra Mladena Anića u Banjalučici – rad objavljen;
11) Informacija o Hanu u Banjalučici – objavljeno;
12) Seoski zvonici /Rolje, Ivanci Homatlije- objavljeno;
13) Pregledni prikaz planinskih sela Šćipe, Kute, Smrčevice, Banjalučica Škarice- objavljeno;
14) Evidencija o crkvenom objektu iznad Kuta – objavljeno;
15) Evidencija i objava temeljnih informacija o rudniku u Strašnom Docu- objavljeno;
16) Zajedno s župom Uzdol – izgradnja puta i kapelice na brdu Gradac;
17) Zajednička izgradnja križnog puta te prve aktivnosti oko promidžbe Gradca;
18) Evidencija i temeljne informacije o zavjetnim grobovima u župi Uzdo – objavljeno;
19) Članak o školama na uzdoljskom području – objavljeno;
20) Članak zasebni o zavjetnim mjestima: Vrdol, Privoznice, Vrdol, Krstišća, Komin, Tetin greb…
21) Članak o grobu fra Stjepana Barešića u Purićevini.

Ponosni smo i na druge aktivnosti kao što su pomoć u izgradnji Memorijalnog centra na Uzdolu; aktivnost sudjelovanje u istrazi masakra na Uzdolu; uključenost u lobiranje gradnje puta na Uzdol; evidentirano i skenirano više od 5. 000 starih slika; sudjelovanje u organizaciji susreta iseljenih Uzdoljana; aktivno sudjelovanja u proglašenju Uzdola – mjestom posebnog pijeteta za žrtve rata; djelomično sudjelovanje i pomoć udruzi III. bojne brigade Rama u obilježavanju obljetnica. Sve smo to činili vlastitim angažmanom i ponosni samo na to. Ne bojimo se priznati da smo mogli mnogo više!

Zaključak

Ramsku javnost smo dovoljno jasno informirali o svim relevantnim činjenicama, informacijama vezanim za izgradnju MHE Volujak. Jasno smo artikulirali stav Udruge, bez ikakvih političkih interesa, više nećemo trošiti energiju na ovakav vid službene komunikacije. Za ostvarenje zadaća i postignuće ciljeva kad je riječ o očuvanju rijeke i kanjona Volujak nastavit ćemo svoj angažman kroz različite manifestacije u sljedećim mjesecima i nadamo se da će dobronamjerni ljudi pomoći našu brigu da ono javno dobro /rijeka i kanjon Volujak/ očuvamo i zaštitimo! (Uzdol, 17. srpnja 2019.)

mr. sc. Željko Marić, predsjednik Ekoudruge „Volujak – Dobro Polje“