Home Društvo Održana tribina na kojoj su govorili predstavnici HEPOK-a, Jaffa Komerc-a, Hercegovinalijeka, pričalo...

Održana tribina na kojoj su govorili predstavnici HEPOK-a, Jaffa Komerc-a, Hercegovinalijeka, pričalo se o problemima i potencijalima u agraru, evo što kažu o politici

SHARE

Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Muhamed Brka je prokomentarirao sveokupnu situaciju u agraru Bosne i Hercegovine, odlazak mladih iz zemlje, naglašavajući važnost struke i potrebu konstante edukacije i nadogradnje znanja.

Dekan Agronomskog prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ivan Ostojić se osvrnuo na situaciju s evidentno manjim brojem studenata na agronomskim fakultetima.

Istakao je da za kvalitetne studente, buduće inžinjere uvijek ima slobodnih radnih mjesta i da je proizvodnja hrane nezamjenjiva u poređenju sa nekim drugim granama.

Haris Hajdarović, glavni enolog HEPOK-a, je dao kratak osvrt na dugogodišnje iskustvo ove tvrtke i aktivnosti koje se trenutno poduzimaju. Stalni porast proizvodnje, modernizacija opreme i kvalitetan kadar je ono čemu se stremi i što obećava uspjeh.

Nedim Badžak, direktor Jaffa Komerc-a, naglasio je uspješnu saradnju s Agromediteranskim fakuletetom, i činjenicu da se dio praktične nastave, kao i veliki broj istraživanja iz ove oblasti obavlja na njihovim plantažama.

Armina Nožić, magistar struke iz oblasti poljoprivrede, glavni inžinjer Hercegovinalijeka je spominjući resurse ove tvrtke, naglasila važnost odgovaranja na potrebe tržišta. Da bi se to postiglo potrebna je stalna nadogradnja stečenog znanja, ali i primjena inovacija u poljoprivredi.

Direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković je naglasio potrebu skoro pa zanemarene oblasti agrarne politike u nastavnim planovima i programima poljoprivrednih fakulteta.

Znanje iz agrarne politike je izuzetno potrebno kako bi se mladi ljudi usmjerili prema prosperitetu u ovoj privrednoj grani.

Predstavnici gospodarstva su naglasili da su otvoreni za suradnju s fakultetima i da stavljaju svoje resurse na raspolaganje visokom obrazovanju.
Svi sudionici su se složili da političke strukture, na žalost, ne vide da je proizvodnja hrane, a posebno domaće, nezamjenjiva i bez konkurencije.
Nekontroliran uvoz hrane je ugrozio u potpunosti proizvodnju domaće kvalitetne hrane, prenosi Mostarski.ba