Home Gospodarstvo Kroz programe sufinanciranja u 2020. planirano zapošljavanje oko 18.000 nezaposlenih

Kroz programe sufinanciranja u 2020. planirano zapošljavanje oko 18.000 nezaposlenih

SHARE

Vlada Federacije BiH je dala suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu. Sukladno ovom programu, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.680.688 KM. Među aktivnostima Federalnog zavoda, a nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih, u 2020. godini će biti razvoj specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje bi trebale biti realizirane i u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama.

Planirano je da u 2020. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 18.000 nezaposlenih. Prema potrebi i s obzirom na financijske mogućnosti, eventualne grantove ili iskazanu zainteresiranost partnera i ciljnih grupa, moguće je usklađivanje izmjenama i dopunama programa i Financijskog plana za 2020. godinu.

Kroz programe sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke cilj je zaposliti 18.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uvjeta za stjecanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanje, tj. registraciju/pokretanje samostalne djelatnosti/privrednog društva, a za realizaciju ovih programa u 2020. godini planirano je 91.423.498 KM.

S ciljem jačanja uloge posredovanja u zapošljavanju, kao i promoviranja drugih usluga, u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje, planiran je nastavak podržavanja organiziranja sajmova za zapošljavanje koji poslodavcima omogućavaju da na jednostavan i neposredan način dođu do kvalitetnih radnika, a nezaposlenim da se na jednom mjestu predstave većem broju poslodavaca. Za realiziranje ovih aktivnosti je u 2020. godini predviđeno 6.280.000 KM, od čega se 2.335.000 KM odnosi na prenesene obveze iz prethodnih godina, a koje dospijevaju na naplatu u 2020. godini, prenosi Večernji list BiH.

Bit će nastavljena i provedba Projekta podrške zapošljavanju u BiH, koji podržava Svjetska banka/Međunarodna banka za obnovu i razvoj u vrijednosti od 25 milijuna eura za Federaciju BiH i čiji je nositelj Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ovaj projekt je primarno orijentiran na ostvarivanje predviđenih ciljeva, a povlačenje sredstava je uvjetovano ispunjavanjem utvrđenih zadataka iz četiri komponente. Prva podrazumijeva povećanje sufinanciranja zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja, za što će sredstva biti dostupna nakon što bude utvrđeno da su prethodne mjere rezultirale zapošljavanjem potrebnog broja osoba iz ciljne grupe.

Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti i zapošljavanjem 23.500 osoba iz ciljne grupe u navedenom razdoblju bilo bi povučeno ukupno 15,3 milijuna eura. Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti druge komponente, unapređenja dizajna mjera aktivne politike zapošljavanja, bilo bi povučeno dva milijuna eura.

Treća komponenta je jačanje funkcije posredovanja u zapošljavanju s ciljem unapređivanja osnovne funkcije županijskih službi za zapošljavanje, a realizacija ovih aktivnosti omogućava povlačenje 5,5 milijuna eura. Realizacijom aktivnosti četvrte komponente, unaprjeđenje sustava upravljanja rezultatima i monitoringa, očekuje se povlačenje 3,6 milijuna eura.

U narednoj godini bi trebala biti povučena i sredstva za rezultate ostvarene u 2019. godini i to 1,1 milijun eura za sufinanciranje zapošljavanja 1.400 mladih, 1,6 milijuna eura za 4.500 osoba iz ostalih kategorija, pola milijuna eura za modificiranje dizajna jednog programa, milijun eura za povećanje oglašenih radnih mjesta za deset posto u odnosu na 2017. godinu.

Također, predviđeno je sufinanciranje zapošljavanja najmanje 1.000 mladih i 500 ostalih teže zapošljivih osoba, zatim izmjena dizajna jednog programa aktivne politike zapošljavanja i unaprjeđenje posredovanja u zapošljavanju za 15 posto u odnosu na 2017. godinu, izrada IPZ za dodatnih 20.000 nezaposlenih osoba, te uspostava online portala za zapošljavanje s objavljenim trendovima na tržištu rada.

Vlada je danas, također, dala suglasnost na Financijski plan Zavoda za 2020. i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu, priopćeno je iz Vlade FBiH.