Home Vijesti Izbrani novi članovi Odbora za reviziju Elektroprivrede HZHB-a

Izbrani novi članovi Odbora za reviziju Elektroprivrede HZHB-a

SHARE

U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, danas je održana 39. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH.

Na Skupštini je razmatrano pet točaka dnevnoga reda. Nakon izbora radnih tijela, donesena je Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju EPHZHB-a zbog isteka mandata. Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Povjerenstva za odabir i predlaganje novih kandidata za članove Odbora za reviziju te je tako na Skupštinu upućen konačan izbor i imenovanje sljedeće kandidata: Vedran Smiljanić, dipl. iur.; Slavica Aničić, dipl. oec.i Marina Bradara, dipl. oec.

Navedni je prijedlog Nadzornoga odbora za izbor i imenovanje novih članova Odbora za reviziju na četverogodišnji mandat današnja Skupština usvojila i donijela odluku za njihov izbor. Odluka o razrješenju članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a Mostar zbog isteka mandata kao ni Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a nije donesena iz razloga što ovlašteni predstavnik državnoga kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine nije donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornoga odbora, tako je kao punomoćnik Vlade Federacije BiH glasao “PROTIV” predložene Odluke iz točke 4. na današnjoj Skupštini.

U propisanom zakonskom roku, najkasnije osam dana od dana objave Obavijesti o sazivanju 39. skupštine, ovlašteni dioničari nisu dostavili prijedloge kandidata za članove Nadzornoga odbora, tako da je punomoćnik Vlade Federacije BiH nije glasovao po točki 5. današnje Skupštine Društva. A zbog nedostatatka prijedloga kandidata, EPHZHB nije bio u mogućnosti izraditi glasačke listiće s imenima kandidata, tako da dioničari i punomoćnici dioničara danas nisu glasovali za izbor novih članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a, piše Pogled.ba

Izbrani novi članovi Odbora za reviziju Elektroprivrede HZHB-a