Home Gospodarstvo Potpisan sporazum o obnovi i rekonstrukciji dijela vodonatapnog kanala Klobuk – Vojnići

Potpisan sporazum o obnovi i rekonstrukciji dijela vodonatapnog kanala Klobuk – Vojnići

SHARE

Danas je u prostorijama Grada Ljubuškog upriličeno potpisivanje sporazuma o suradnji na sufinanciranju obnove i rekonstrukcije dijela vodonatapnog kanala Klobuk – Vojnići. Sporazum je potpisan između između Grada Ljubuškog, zatim Projekta RCDP (IFAD VII) i izvođača radova tvrtke „ AMITEA d.o.o.“ iz Mostara, a vrijednost radova je 390.862,99 KM s PDV-om.

 

Riječ je o podprojektu RCDP (IFAD VII) projekta, koji za cilj ima rekonstruirati vodonatapni kanal u duljini od 1400 m na lokalitetu Drače i osigurati dostatnu opskrbu vodom svih korisnika. U projekt se krenulo jer su procijenjeni gubitci zbog dotrajalosti i do 50%, a korisnici će biti poljoprivredni proizvođači, udruge proizvođača i kućanstva.

Od ukupne vrijednosti 390.862,99 KM sa PDV-om preko projekta RCDP (IFAD VII) sufinancira se iznos od 210 000 KM, a ostatak 181 862,99 KM osigurava Grad Ljubuški. Sama lokacija intervencije je izabrana u suradnji sa mjesnim zajednicama i udrugama proizvođača. Rok za izvođenje je 60 dana. Početak izvođenja radova će se prilagoditi potrebama proizvodnje, odnosno odvijat će se u periodu kada je najmanja potreba za vodom.
Investitor je Grad Ljubuški, a izvođač tvrtka „Amitea d.o.o.“ Mostar. Procedure izbora izvođača provela je jedinica za implementaciju IFAD -ovih projekata, tj. PCU pri Fedralnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.

„Ovo je treća faza projekta, a nadamo se i nastavku suradnje s IFAD-om na unaprijeđeniju naše poljoprivredne proizvodnje i pomoći poljoprivrednim proizvođačima, jer je poljoprivreda naš najveći potencijal koji imamo i naša najveća mogućnost“, kazao je gradonačelnik Nevenko Barbarić.