Home Život U idućih pet godina svaki treći stanovnik planira napustiti BiH

U idućih pet godina svaki treći stanovnik planira napustiti BiH

SHARE

Agencija PRIME Communications je za potrebe vlastitih istraživačkih projekata u prosincu 2019. godine provela istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o odlasku iz države.

U istraživanju je sudjelovalo 1.600 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika.

Populacija predstavljena istraživanjem je definirana kao opća populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni slučajni uzorak (moguća greška + – 3%).

Najveći broj građana Bosne i Hercegovine (60,5%) doživio je da mu u posljednje tri godine u stranu zemlju ode blizak član obitelji ili blizak prijatelj. Svaki treći ispitanik (30,0%) nije doživio to iskustvo.

Rezultati istraživanja pokazuju da BiH ne planira napustiti 48,9% njenih stanovnika, dok 17,6% njih na ovo pitanje nije odgovorilo ili je kazalo da „ne zna“. U idućih godinu dana ovu zemlju planira napustiti 12,3% njenih stanovnika, u iduće dvije godine 7,5% stanovnika, tri godine 7,0% stanovnika, dok u idućih pet godina to će učiniti 6,7% stanovnika.

Sve ukupno u idućih pet godina BiH planira napustiti svaki treći stanovnik (33,5%).