Home Društvo Ukupno 3.500 hrvatskih maturanata imalo generalnu probu državne mature, rezultati nisu dobri,...

Ukupno 3.500 hrvatskih maturanata imalo generalnu probu državne mature, rezultati nisu dobri, a Dalmatinci su podbacili iz najvažnijih predmeta

SHARE

U organizaciji Algebre nedavno je održano nacionalno probno testiranje koje prethodi maturi. Ukupno 3.500 maturanata pisalo je probne mature u osam gradova – Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Varaždinu, Šibeniku i Puli.

Nakon rješavanje probnih ispita u Algebri, 99 posto maturanata, izjavilo je kako pisanje probnih ispita smatraju korisnom aktivnošću jer im pomaže da se bolje pripreme za državnu maturu.

– Procjenjujući svoju trenutačnu spremnost za ispit državne mature, najviše maturanata smatra kako su u ovom trenutku spremni ostvariti tek prolazni rezultat.

Njih 42 posto svoju spremnost ocjenjuje ocjenom 2, a 39 posto svoju trenutačnu pripremljenost ocjenjuje ocjenom 3; samo 6,5 posto maturanata u ovom se trenutku smatra vrlo dobro ili u potpunosti pripremljenima za ispit državne mature, objašnjavaju rezultate iz Algebre.

Iako su datumi pisanja državne mature sve bliži, 39 posto maturanata koji su sudjelovali u Algebrinom projektu probne mature u ovom trenutku još se nije počelo pripremati za maturu, piše Slobodna Dalmacija.

– Od početka školske godine priprema se 8 posto maturanata, od studenoga 18 posto, od početka drugog polugodišta 31 posto, a nakon prijave ispita počelo se pripremati 5 posto maturanata, navode iz Algebre.

SAMO NEMA ESEJA

Probna matura u Algebri piše se po svim pravilima državne mature, uz izuzetak što se ne piše esej iz hrvatskog jezika.

Algebra je usporedila rezultate s onim prošlogodišnjim te su maturanti, gledano na nacionalnoj razini, bolje riješili jedino ispite iz engleskog jezika. Kod hrvatskoj jezika i matematika nije bilo značajnijih promjena, a matematika i dalje predstavlja predmet na kojem maturanti ostvaruju daleko najlošije rezultate.

image

 Krešimir Pletikosa

Na ispitu iz engleskog jezika na osnovnoj (B) razini maturanti su ove godine ostvarili postotak riješenosti od 59% (2019.- 52%) dok su na višoj (A) razini ostvarili postotak riješenosti od 76% (2019.- 68%). Najbolji rezultat na obje razine engleskog jezika postigli su maturanti u Zagrebu. Najlošiji rezultat iz engleskog na B razini postigli su zadarski, a na A razini splitski maturanti.

Na probnom ispitu iz hrvatskog jezika maturanti su na osnovnoj (B) razini postigli prosječnu riješenost ispita od 56%, što je nešto lošije nego prošle godine (59%), ali su zato na višoj (A) razini ispit riješili nešto bolje nego lani, uz prosječnu riješenost ispita od 60% (2019.- 57%).

Probni ispit iz hrvatskog na A razini najbolje su napisali maturanti u Zagrebu, a na B razini maturanti u Osijeku. Maturanti su s probnim ispitom iz hrvatskog jezika najviše poteškoća imali u Zadru, gdje je najlošije riješen ispit na osnovnoj razini, i Šibeniku, gdje je postignut najlošiji rezultat na naprednoj razini.

Probni ispit iz matematike ponovno je predstavljao najveću poteškoću za sve maturante. Na osnovnoj, B razini, prosječna je riješenost ispita 39%, jednaka kao i prošle godine; na višoj, A razini, prosječna je riješenost tek neznatno porasla u odnosu na lani pa su maturanti ostvarili rezultat od 40% (2019.- 38%).

Probni ispit iz matematike na A razini najbolje su riješili maturanti u Zagrebu, a na B razini maturanti u Varaždinu. Najlošiji prosječni rezultat iz matematike ostvaren je u Šibeniku (matematika B razine) i Splitu (matematika A razine).

IMA JOŠ VREMENA

– Uspoređujući rezultate probnih ispita po predmetima vidljivo je da je tek polovica pristupnika riješila ispite iznad prosjeka dok je svega 25 posto maturanta koji su pristupili probnom ispitu iz matematike na A razini taj ispit riješilo iznad prosjeka.

Uspoređujući rezultate probnih ispita po gradovima u ovom trenutku najbolje su pripremljeni maturanti u Zagrebu i Varaždinu koji su sve ispite riješili iznad prosjeka, a slijede ih maturanti iz Rijeke i Osijeka- naglasila je Gorana Urukalo Čorkalo, rukovoditeljica poslovnog područja za državnu maturu u Algebri.

– Ovakav rezultat nije iznenađujući s obzirom na činjenicu da se prema našoj anketi 39 posto maturanata još uvijek nije počelo pripremati za ispite državne mature, a još 36 posto započelo je s pripremom od početka drugog polugodišta (15 dana prije pisanja probnih ispita).

Mišljenja samo kako maturanti imaju dovoljno vremena za pripremu za ispite državne mature. Samo pravovremena i kvalitetna priprema uz kontinuirani rad tijekom cijelog školovanja dovodi do pozitivnog rezultata na državnoj maturi i upisa na željeni fakultet – naglašava Urukalo Čorkalo.