Home Politika Pogledajte o čemu se jučer raspravljalo na Skupštini ZHŽ-a

Pogledajte o čemu se jučer raspravljalo na Skupštini ZHŽ-a

SHARE

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić sazivao je 15. redovnu sjednicu Skupštine koja je održana u srijedu 11. ožujka 2020. godine, s početkom rada u 1100 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon što je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice, nekolicina zastupnika je kao i uobičajeno, drugu točku Dnevnog reda – ‘Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi’ iskorostila kako bi iznijela svoje stavove, viđenja i pitanja o određenim aktualnostima. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak) koji je bio treća točka Dnevnog reda, nakon izjašnjavanja odbora detaljno je obrazložio ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a BiH Ivan Leko, u ime kluba zastupnika podnio je dva Amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave koje je Vlada nakon razmatranja prihvatila, a zastupnici jednoglasno usvojili navedenu točku Dnevnog reda.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko obrazložio je i četvrtu točku Dnevnog reda – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a BiH Ivan Leko, u ime Kluba podnosi Amandman na predmetni Zakon koji je Vlada Županije Zapadnohercegovačke prihvatila, a zastupnici u Skupštini usvojili jednoglasno.

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak) bio je peta točka Dnevnog reda 15. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnicima i ostalim nazočnima ukratko ju je obrazložio predstavnik ministra gospodarstva Ante Begić. Nakon glasovanja je konstatirano kako je ovaj Prijedlog Zakona usvojen jednoglasno.

Posljedna, šesta točka Dnevnog reda bio je Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj – ožujak 2020. godine. Nakon izjašnjavanja povjerenstava/odbora koji su jednoglasno prihvatili ovaj Prijedlog Odluke, glasovanjem je konstatirano kako je jednoglasno usvojena i ova točka Dnevnog reda čime je zaključen rad 15. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.