Home Vijesti Zapovijedi Stožera civilne zaštite ŽZH

Zapovijedi Stožera civilne zaštite ŽZH

SHARE

Na izvanrednoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite održane 28. ožujka 2020. godine donesene su sljedeće Zapovijedi:

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 28. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

1. Naredbe i preporuke koje je donio Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke do 16.03.2020. godine, primjenjuju se do daljnjega.

2. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite koje vrijede do 31.03.2020. godine, primjenjuju se do daljnjega.

3. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 28. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED
O DOPUNI ZAPOVIJEDI

1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-42-1/20 od 20.03.2020. godine, iza točke 1., dodaje se točka 2. koja glasi:
„2. Od zabrane iz točke 1. Zapovijedi izuzimaju se:
– Vlasnici i direktori gospodarskih subjekata pod uvjetom da ti gospodarski subjekti obavljaju gospodarsku djelatnost;
– Pčelari koji su na dan 20.03.2020. godine bili registrirani u Registru udruga Županije Zapadnohercegovačke.
Za provođenje ove točke Zapovijedi zadužuju se:
– Za vlasnike i direktore gospodarskih subjekata: Ministarstvo gospodarstvo Županije Zapadnohercegovačke na temelju pismenog zahtjeva i dokaza da je vlasnik ili direktor gospodarskog subjekta;
– Za pčelare: općinske/gradske službe gospodarstva.“

2. Dosadašnje točke 2., 3. i 4. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-42-1/20 od 20.03.2020. godine postaju točke 3., 4. i 5.

3. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 28. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED
O IZMJENI ZAPOVIJEDI

1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-44-1/20 od 21.03.2020. godine, u točki 1., riječi „od 18:00“ zamjenjuju se riječima „od 19:00“.

2. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 29.03.2020. godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić