Home Vijesti LJUBUŠKI: Preuzmite obrazac za prijavu štete

LJUBUŠKI: Preuzmite obrazac za prijavu štete

SHARE

Na temelju članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (”Službene novine FBiH br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Gradskog stožera civilne zaštite, gradonačelnik Grada Ljubuškog proglašava:

STANJE PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU GRADA LJUBUŠKOG

Članak 1.

Proglašava se stanje prirodne nesreće na prostoru Grada Ljubuškog uzrokovane niskim temperaturama – mrazom, dana 02.04.2020 godine na kulturama: krumpir, lubenica, bostan, kajsija i nektarina.

Članak 2.

Nalaže se Gradskom stožeru civilne zaštite da po potrebi poduzme sve relevantne mjere u postupku sanacije prirodne nesreće.

Članak 3.

Obvezuju se djelatnici svih gradskih službi za upravu Grada Ljubuškog kao i djelatnici javnih poduzeća, institucija i ustanova sa područja Grada Ljubuškog da osiguraju provođenje svih zapovjedi Gradskog stožera civilne zaštite.

Članak 4.

Nakon sagledanog stanja i preliminarne procjene Gradskog povjerenstva za procjenu šteta u cilju utvrđenja nastale štete formiraju se povjerenstva za procjenu iste.

Članak 5.

Ove odredbe vrijede do proglašenja prestanka prirodne nesreće.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ovih odredbi vršit će Gradski stožer civilne zaštite Grada Ljubuškog, koji će u okviru svojih nadležnosti poduzimati potrebne mjere.

Članak 7.

Ove odredbe stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ljubuškog.

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE

Popunjeni obrazac se predaje u službu za civilnu – protupožarnu zaštitu Grada Ljubuškog svakim radnim danom od 08.00 do 13.00 sati.

Izvor: Ljubuski.ba