Home Vijesti U BiH s krajem ožujka gotovo 400.000 osoba na evidencijama službi zapošljavanja

U BiH s krajem ožujka gotovo 400.000 osoba na evidencijama službi zapošljavanja

SHARE

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 31. ožujka u Bosni i Hercegovini su bile 398.504 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.384 osobe ili 1,09 posto.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 227.106 ili 56,99 posto su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 24.915 osoba ili 5,88 posto.

Nezaposlenost je u ožujku smanjena u Federaciji BiH za 1.807 osoba (0,59 posto), u Republici Srpskoj za 2.503 osobe (2,87 posto) i u Brčko distriktu BiH za 74 osobe (1,10 posto).

Strukturu osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. ožujkom 2020., čine: NKV 109.972 ili 27,60 posto, PKV-NSS 7.096 ili 1,78 posto, KV 126.057 ili 31,63 posto, VKV 1.561 ili 0,39 posto, SSS 113.220 ili 28,41 posto, VŠS 6.634 ili 1,66 posto, te VSS 33.964 ili 8,52 posto.

U ožujku je brisano ukupno 15.996 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.494 žena. Od tog broja zaposleno je 10.299 osoba, od čega 4.760 žena.

Istovremeno je za 8.565 osoba prestao radni odnos, od čega 4.216 žena. Poslodavci su u tom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.873 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u veljači 2020. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 832.200, a od toga je 360.918 žena. U odnosu na siječanj 2020. broj zaposlenih osoba smanjen je za 0,2 posto, a broj zaposlenih žena je također smanjen za 0,1 posto.

Stopa registrirane nezaposlenosti za veljaču 2020. iznosila je 32,6 posto i u odnosu na siječanj 2020. smanjena je za 0,1 posto.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u ožujku 2020. novčanu naknadu koristilo je 15.395 osoba ili 3,86 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 6.483, što je 42,11 posto od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 215.458 osoba ili 54,07 posto od ukupno registrirane nezaposlenosti u BiH, od čega 119.625 žena ili 55,52 posto.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2019., stopa nezaposlenosti u BiH iznosila je 15,7 posto i manja je u odnosu na 2018. za 2,7 posto. Anketna stopa zaposlenosti iznosila je 35,5 posto i veća je u odnosu na prošlu godinu za 1,2 posto.

Stopa nezaposlenosti mladih (od 15 do 24 godine) u BiH iznosila je 33,8 posto i manja je u odnosu na 2018. godinu za pet posto, priopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.