Home Crna kronika Na prijevaru dobile 160.000 KM kredita i kupovale na rate u prodavnicama

Na prijevaru dobile 160.000 KM kredita i kupovale na rate u prodavnicama

SHARE

Općinski sud u Sarajevu oglasio je krivima Lejlu Dautbašić, Džanu Riković Delimustafić, Berinu Jašarević, Zoricu Miličević Buljubašić i Mirhu Feriz, priopćeno je iz Županijskog tužiteljstva Sarajevske županije.

Lejla Dautbašić osuđena ja na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i tri mjeseca zbog krivičnih djela prevara, obmana pri dobivanju kredita i krivotvorenje isprave.

Za ista krivična djela Džana Riković Delimustafić osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Zbog krivičnog djela obmana pri dobivanju kredita, Berini Jašarević izrečena je uvjetna osuda u trajanju od dvije godine koja se neće izvršiti ako optužena u roku od pet godina od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Zorica Miličević Buljubašić zbog krivičnog djela obmana pri dobivanju kredita osuđena je na uvjetnu osudu od jedne godine i osam mjeseci, dok je Mirha Feriz zbog istog krivičnog djela osuđena na jednu godinu i tri mjeseca uvjetno.

Optužene se terete da su u periodu od rujna do prosinca 2015. godine, nakon što je Lejla Dautbašić, inače, zaposlenica Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT), krivotvorila dokumentaciju o navodnom zaposlenju ostalih optuženih u Ministarstvu sigurnosti BiH, podizale nenamjenske kredite na tuđa i svoja imena koristeći krivotvorene dokumente i to u visini od po 50.000 do 60.000 KM kod komercijalnih banaka. Istovremeno, vršile su i kupovinu robe na rate u firmi „Robot“ te su novac i robu dijelile međusobno.

Počinjenjem navedenih krivičnih djela komercijalne banke su oštetile za iznos veći od 160.000 KM, navodi se u priopćenju.