Home Vijesti Koje mjere zabrane prestaju važiti od sutra, a koje su i dalje...

Koje mjere zabrane prestaju važiti od sutra, a koje su i dalje na snazi

SHARE

Odlukama Federalnog stožera civilne zaštite neke mjere su ublažene, a neke produžene.

Na posljednjoj sjednici odlučeno je da vrtići ponovo mogu raditi, kao i javni gradski prijevoz, autoškole, bašte kafića…

Stožer donio je odluku da ne produži rok primjene naredbi o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina na području FBiH, tako da se mogu kretati bez ograničenja uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Među mjerama kojima je produžena primjena do 30. svibnja ove godine, je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je dopunjena točka 1. ove naredbe kojom je dozvoljeno javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 metara četvornih po osobi i poštivanje epidemioloških mjera, piše Avaz.

Van snage je stavljena naredba od 29. travnja o raspodjeli 80 respiratora županijskim stožerima civilne zaštite, odnosno županijama na području FBiH. Federalnoj upravi civilne zaštite je naređeno da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava (ekstrakcijski brisevi i transportni mediji) Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Županijskoj bolnici Zenica.

Dosadašnja naredba kojom je bilo privremeno obustavljeno pružanje usluga kina, muzeja, kazališta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih i rekreacijeskih centara i slično nije više na snazi, a zamijenjena je novom naredbom koja će se primjenjivati do 30. svibnja ove godine i po kojoj ostaje privremena obustava pružanja usluga za javne bazena i kupališta.

Još uvijek je na snazi naredba građanima za obvezno korištenje osobne zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i sl) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području FBiH.

-Do 30. svibnja važi primjene naredbe centrima za pružanje usluga/šalter salama na području FBiH kao što su: naplatne službe javnih poduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samoupreave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i slično da rad sa strankama organizira uz osiguranje protoka stranaka i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

-Do 30. svibnja produžena je i primjena naredbi u kojoj se naređuje svim federalnim i županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, gospodarskim društvima, fizičkim i pravnim osobama u FBiH da pojačaju provođenje općih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, sa posebnim naglaskom na pojačanu i zvanrednu dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prevoza – autobusi, tramvaji, trolejbusi, kombi vozila, taxi vozila, sanitetska vozila.

-Do 30. svibnja produžena je primjena naredbe po kojoj i dalje nije dozvoljena posjeta i izlasci svim štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i Kazneno – popravnih zavoda na području Federacije BiH.

I dalje važi naredba županijskim i gradskim/općinskim stožerima civilne zaštite da ne donose naredbe i mjere koje nisu u usuglašene sa naredbama i mjerama FSCZ, te naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog tijela kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme razdoblja za koji je ta mjera određena ili produžena.

Produžena je primjena naredbe u kojoj se od Federalne uprave za inspekcijske poslove traži da, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području FBiH, primjenjuju Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (COVID-19) koji ulaze u BiH preko graničnih prijelaza na području FBiH.

Do 30. svibnja produžena je primjena naredbi o obustavi rada svih djelatnosti u shopping centrima na području FBiH (izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, ljekarne i veledrogerije), odnosno kojom se dozvaljava rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda i uslužnih djelatnosti malih obrta, zaključuje Avaz.