Home Vijesti U institucije BiH zaposlena nova 133 službenika, pogledajte gdje se zapošljavalo!

U institucije BiH zaposlena nova 133 službenika, pogledajte gdje se zapošljavalo!

SHARE

U institucijama BiH u vrijeme pandemije virusa korona zaposlena su 133 nova radnika, najviše u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) gdje je posao dobilo 78 novih službenika.

Nakon UIO, u periodu ožujak-listopad ove godine, najviše novih radnika zaposleno je u Ministarstvu pravde gdje je u vrijeme pandemije primljeno 14 novih službenika, objavio je portal Capital.

Što se tiče ostalih institucija BiH, vrijedi izdvojiti Službu za poslove sa strancima i Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje gdje je zaposleno po šest službenika.

Na početku pandemije virusa korona zaustavljeno je sve, ali ne i zapošljavanje u javnim institucijama, pa je u ožujku i travnju zaposleno osam osoba. Po jedna osoba dobila je posao u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH i Službi za zajedničke poslove institucija BiH, dok je šest zaposleno u Službi za poslove sa strancima.

U svibnju je zaposlena samo jedna osoba, na radno mjesto stručni suradnik za dokazni materijal i administrativnu podršku u Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).

U lipnju dolazi do blagog povećanja broja zaposlenih i u tom mjesecu je devet osoba zaposleno u institucijama BiH. Od tog broja, po troje je zaposleno u Ministarstvu financija i trezora i Uredu koordinatora za reformu javne uprave, te po jedno u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Ministarstvu pravde i Ministarstvu sigurnosti.

Najveći broj, točnije 76 novih službenika, zaposleno je u srpnju. Najviše novozaposlenih je bilo u Upravi za indirektno oporezivanje (69). Ostatak, odnosno po dva službenika su zaposlena u Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Graničnu policiju, te po jedan u Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka, Službi za zajedničke poslove institucija BiH i Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja.

U kolovozu je zaposleno devet službenika, najviše (6) u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, dok je u rujnu posao u državnim institucijama dobilo sedam službenika, najviše (5) u Ministarstvu pravde.

Zapošljavanje se nastavilo i tijekom listopada kada je ugovor zaključen s 22 državna službenika. Najviše ih je zaposleno u UIO, i to osam, uglavnom po carinskim ispostavama. Isto toliko (8) primljeno je i u Ministarstvo pravde, od čega dio u novi zatvor, odnosno u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.

Dio proračuna BiH namijenjen za plaće u 2019. godini je iznosio 562,6 milijuna KM, dok je ove godine za iste namjene proračun povećan na 574,1 milijun KM, što je povećanje za 11,5 milijuna KM.

U institucijama BiH na kraju 2019. godine radilo je 19.654 osobe, a prema planu koji je sastavni dio proračuna, planirano je da na kraju 2020. broj onih koji rade u institucijama bude 19.642.

Najviše radnika na kraju 2019. su imali: Ministarstvo obrane (10.011), Uprava za indirektno oporezivanje (2.458), Državna agencija za istrage i zaštitu (789), Ministarstvo pravde (538) i Ministarstvo vanjskih poslova (520).

Zoran Ivančić, predsjednik fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa, koja prati trošenje proračunskg novca u BiH, kaže da BiH treba na određenim mjestima kvalitetnih ljudi, te da se postavlja pitanje da li su ljudi koji su zaposleni kvalitetni.

– Ako se radi o mjestima gdje će se povećati efikasnost vlasti ili transparentnost ili brzina reagiranja u ovoj pandemiji, onda je to super, a ako je to samo još 130 službenika bez odgovornosti i znanja, onda sam protiv – istakao je Ivančić.

On smatra da bi trebalo reformirati kompletnu javnu upravu.

– Trebalo bi naći stručnu i nezavisnu reviziju koja će od vrha do dna, od Predsjedništva do mjesne zajednice napraviti funkcionalnu reviziju, prvo da se vidi što je potrebno, a što nije potrebno – naglasio je Ivančić, piše Capital.ba.