Home Društvo Smanjiti homofobiju i transfobiju u BiH

Smanjiti homofobiju i transfobiju u BiH

SHARE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH Miloš Lučić sudjelovao je online u otvaranju USAID-ovog Programa INSPIRE čiji je cilj podrška i zaštita ljudskih prava marginaliziranih grupa, priopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Lučić je istaknuo da u razvoju ljudskih prava LGBT osoba u BiH pozdravlja napore partnera iz USAID-a u ovoj oblasti i da će u narednom razdoblju biti potrebni podrška i pomoć da se realiziraju ciljevi iz akcijskog plana za ravnopravnost LGBT osoba.

Ministarstvo je preko Agencije za ravnopravnost polova BiH i uz podršku Vijeća Europe, iniciralo i koordinira proces izrade akcijskog plana i rad Radne grupe za izradu akcijskog plana koju sačinjavaju relevantni predstavnici institucija sa entitetske i bh. razine, kao i civilnog društva.

Lučić je upoznao sudionike online sastanka da je rad na tekstu akcijskog plana u završnoj fazi i da vrlo brzo treba da bude upućen Vladi RS, Vladi FBiH, kao i Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Treba otkloniti svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, smanjiti homofobiju i transfobiju u društvu, kao i poboljšati kvalitetu života LGBT populacije u BiH.

Lučić je naglasio da je čvrsto opredijeljen da doprinese poboljšanju položaja svih ranjivih grupa stanovništva i da će nastaviti rad na podršci i unapređenju zaštite njihovih prava, piše Dnevni.ba