Home Vijesti Ovo je pismo koje je policija iz Hercegovine poslala povodom autobusa s...

Ovo je pismo koje je policija iz Hercegovine poslala povodom autobusa s migrantima koji su se iz Bihaća htjeli smjestiti u HNŽ

SHARE

Nakon zatvaranja kampa Lipa u Bihaću više stotina migranata je autobusima trbealo biti prebačeno u Hercegovinu, odnosno kod kasarne kod Konjica, ali su se mještani usprotivili, najavili prosvjede, pa su migranti zapeli u autobusima u kojima su morali i noćiti.

Sada se o svemu oglasio i MUP-a HNŽ-a

U cijelosti prenosimo pismo koje je Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ uputilo Ministarstvu sigurnosti BiH povodom  premještanja imigranata iz Unsko-sanske županije na područje Bradine, općina Konjic, točnije u bivšu vojarnu:

“Obavještavamo Vas da MUP HNŽ-a nije u mogućnosti angažirati policijske službenike i preuzeti pratnju autobusa s migrantima jer se radi o aktivnostima neusaglašenim sa razinama vlasti u HNŽ i jedinice lokalne samouprave u Konjicu.

Na ovakvo postupanje nas obvezuju Zaključci Skupštine HNŽ broj 02-01-VI-015/20 od 31.01.2020.godine – točka 3 citiramo:

„Skupština traži od organa na svim razinama vlasti u Bih da u skladu sa važećim propisima koordiniraju  sa nadležnim tijelima u HNŽ i organima  jedinica lokalne samouprave  u HNŽ  sve aktivnosti koje se odnose na migrante“. Isto tako, obvezuje nas i Zaključak Vlade HNŽ broj ; 01-01-02-2729/20 sa danas održane sjednicie a kojeg Vam dostavljamo u privitku ovog akta.

Dakle, da bi se udovoljilo Vašem zahtjevu  i pristupilo realizaciji  aktivnosti iz akta veze inzistiramo na poštivanju gore navedenih zaključaka.

Također upozoravamo na činjenicu da prema operativnim saznanjima raspolažemo informacijama da je ova najava izazvala ogromnu uznemirenost građana te da se velika grupa mještana (za sada više od 150) samoorganizirala i planira vlastitim tijelima i drugim preprekama zapriječiti dolazak migranata u njihovo mjesto. U razgovorima ističu da ne žele  uvoz tuđih problema u njihovu sredinu, da bivša vojarna nema nikakve uvjete  za prijem  tolikog broja migranata, da je jako blizu glavne prometnice M-17, njihovih kuća i škole, da nije ograđena nikakvom zaštitnom ogradom i da ne postoji minimum sigurnosnih uvjeta za boravak migranata.

Ovakav ishitreni postupak  Službe sa strancima sa sigurnosnog aspekta za MUP HNŽ je također apsolutno neprihvatljiv. Područje HNŽ je već u velikoj mjeri opterećeno sigurnosnim problemima  koje izazivaju migranti  i da je ove godine zabilježeno preko 250 slučajeva poduzimanja mjera i radnji prema migrantima. Sadašnje najave i eventualni njihov smještaj na područje HNŽ bi još dodatno destabilizirao ionako opterećenu sigurnosnu situaciju.

Isto tako, upozoravamo i na činjenicu nedostatka policijskih službenika u ovom Ministarstvu  i pojačane aktivnosti na realizaciji akcije „Mirni blagdani“ , aktivnosti na realizaciji Naredbi Kriznog stožera  u vezi pandemije COVID-19 i drugih.

Zadaća MUP-a HNŽ je pružanje maksimalne osobne i imovinske sigurnosti svih građana ove Županije  i svih onih koji borave na ovom području  a ovakvi potezi prebacivanja sigurnosnih problema na naše područje nisu prihvatljivi, nego naprotiv mogu izazvati nesagledive posljedice i narušiti stanje sigurnosti.