Home Vijesti ŽZH: Na snagu stupile izmjene Zakona o oružju i streljivu

ŽZH: Na snagu stupile izmjene Zakona o oružju i streljivu

SHARE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu u Županiji Zapadnohercegovačkoj stupio je na snagu 20. veljače 2021. godine. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu uredit će se više pitanja, a za građane je najvažnije što će se urediti pitanje zamjene oružnih listova koji su izdani u SFRJ i u HR HB, a koji do sada nisu zamijenjeni.

 

Naime, čl. 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu propisano je da: “Fizičke osobe koje posjeduju oružne listove koji su izdani u SFRJ i u HR HB, a koje nisu zamijenili za nove isprave u zakonskim rokovima, mogu se zamijeniti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a uz zahtjev za zamjenu isprave o oružju moraju priložiti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta iz čl. 12. i posebnih uvjeta iz čl. 13. Izuzev točke b) istog članka”, navode iz MUP-a ŽZH.

 

“Pozivamo građane koji posjeduju oružne listove koji su izdani u SFRJ ili u HR HB, a koji te oružne listove nisu do sada zamijenili za nove isprave, da se jave u mjesno nadležnu Policijsku postaju te kod referenta za oružje podnesu zahtjev za zamjenu isprave o oružju”, ističu.