Home Društvo U FBiH najtraženiji informatičari, ekonomisti i strojarski i građevinski inženjeri

U FBiH najtraženiji informatičari, ekonomisti i strojarski i građevinski inženjeri

SHARE

Federalni zavod za zapošljavanje i županijske službe za zapošljavanje pozivaju maturante i maturantice osnovnih i srednjih škola, kao i njihove roditelje da im se obrate u procesu odabira zanimanja i daljnjeg školovanja, jer raspolažu podacima koji im u tome mogu pomoći.

Na osnovu uvida u evidencije nezaposlenih u FBiH, ali i istraživanja realiziranog kroz tehničku podršku Zavodu kroz projekt “Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada” koji financira Europska unija, može se reći da su najtraženija zanimanja visoke stručne spreme informatičar, ekonomista, građevinski inženjer, IT developer i strojarski inženjer, priopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

S ciljem adekvatnog razumijevanja tržišta rada i planiranja intervencija u okviru ovog projekta, Zavod je realizirao brojne aktivnosti, poput stručne podrške u prikupljanju i analizi podataka, te u povećanju vidljivosti rezultata rada svih zavoda i službi.

“Istraživanje tržišta rada 2020/2021” ponudilo je mnoge druge korisne informacije o kretanjima na tržištu te o potrebama poslodavaca a isto je dostupno na web portalu Zavoda. Posebno zanimljiv dio izvještaja je Pregled broja učenika u srednjim školama u Federaciji BiH u školskoj 2020/2021. godini po smjerovima, gdje se maturanti mogu informirati o stanju u školama u njihovim lokalnim zajednicama, za što je interes pokazao veliki broj maturanata osnovnih škola.

Ekonomska situacija u zemlji opterećuje mlade ljude koji se žele školovati za zanimanja koja ih zanimaju ali i koja su tražena na tržištu. Zbog toga je važno savjetovati se i donositi informirane odluke.

“Naša preporuka maturantima i maturanticama i njihovim roditeljima jeste da se o odabiru zanimanja savjetuju s našim kolegama i kolegicama koji u županijskim službama za zapošljavanje raspolažu s preciznijim informacijama, te predstavljaju sponu između tražitelja posla na jednoj i poslodavaca na drugoj strani” – rekla je direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

U proteklom periodu provedene su brojne aktivnosti kojima se Zavod zajedno sa županijskim službama posvetio kako bi se kontinuirano, usprkos i posljedicama “COVID-19” pandemije, pomoglo mladim ljudima ali i njihovim roditeljima da dođu do pravih informacija. Posjete školama, prezentacije, razgovori s direktorima, pedagozima, objavljivanje brošura i publikacija, ažurirane internet stranice, medijske kampanje samo su neki od uobičajenih načina kako se dolazi do mladih ljudi s informacijama koje ih zanimaju u okviru karijernog savjetovanja.

Kompletni rezultati istraživanja i više informacija dostupni su na www.fzzz.ba u meniju Statistika/Kretanja na tržištu rada.