Home Politika Više od 77 posto građana podržalo članstvo BiH u EU

Više od 77 posto građana podržalo članstvo BiH u EU

SHARE
Uprava za europske integracije provela je u kolovozu 2022. godine istraživanje javnog mišljenja o podršci pristupanju BiH u EU, te o temama u vezi s europskim integracijama koje zanimaju građane BiH.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 1.200 ispitanika koji je reprezentativan na razini cijele države. U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u EU 77,4 posto ispitanika bi glasalo za ulazak u EU.

Ulazak u EU bi podržalo 90,1 posto ispitanika iz FBiH, 54,5 posto ispitanika iz RS i 73,8 posto ispitanika iz BD. Kao razloge za podršku ispitanici najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti 34,4 posto, slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala 32 posto i poštivanje zakona i propisa 22,8 posto.

Ispitanici koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza 50,4 posto. Prema mišljenju najvećeg broja ispitanika, njih 49,9 posto, najveću korist od ulaska BiH u EU će imati mladi. Isto tako najveći broj ispitanika 39,1 posto smatra da politizacija procesa u najvećoj mjeri otežava integraciju BiH u EU, dok je za njih 27,9 posto to nespremnost na promjene.

Borba protiv korupcije je prema mišljenju 49 posto ispitanika najpotrebnija reforma za unapređenje svakodnevnog života građana u BiH, a slijede je smanjenje poreskih opterećenja (17,2 posto), te reforma sudova i tužiteljstva (14,5 posto).

Ukupno 48 posto ispitanika misli da europski put BiH nema alternativu, dok njih 44,8 posto smatra da ima. 35,3 posto ispitanih smatra da BiH neće nikada ući u EU, dok 34,7 posto smatra da će se to dogoditi najviše za 10 godina, 15,4 posto za najviše 15 godina, a 14,6 posto za najviše 20 godina. Ukupno 56,3 posto ispitanika prepoznaje EU kao najvećeg donatora sredstava BiH. Za 20,9 posto ispitanika to je Turska, 6 posto smatra da je to Rusija, a 4,9 posto smatra da je to Japan.

Ispitanici u najvećem postotku 51,3 posto misle da će EU učvrstiti unutarnje odnose i nastaviti s proširenjem, dok 21,4 posto ispitanika smatra da EU kao integracija neće preživjeti.