Home Vijesti Nezaposleni ste i čekate uplatu od 100 KM? Ovo su odgovori na...

Nezaposleni ste i čekate uplatu od 100 KM? Ovo su odgovori na sva pitanja

SHARE

Vlada Federacije BiH je uspostavila paket pomoći za nezaposlene osobe, koji podrazumijeva naknadu od 100 KM po nezaposlenoj osobi.

Tko ima pravo na naknadu?

Pravo na naknadu imate ako ste osoba koja je imale status nezaposlene osobe na dan 31. kolovoz 2022. godine pri nadležnoj županijskoj službi za zapošljavanje u Federaciji BiH. Pravo na naknadu imate i ako ste 31. kolovoza imali status nezaposlene osobe, ali ste se nakon tog datuma zaposlili. Ako ste se prijavili kao nezaposlena osoba nakon ovog datuma, nemate pravo na ovu naknadu. Razlog zbog kojeg je uzet 31. kolovoza  kao referentni datum jeste činjenica da je paket pomoći donesen u rujnu  mjesecu, a posljednji referentni podaci koji su se mogli koristiti jesu od 31. kolovoza 2022.

Pravo na ovu naknadu nemate ako ste već tijekom ljeta 2022. godine dobili pomoć u iznosu od 100 KM od Vlade Federacije BiH po nekom drugom osnovu (pripadnici braniteljske populacije, civilne žrtve rata i neratni invalidi).

Tko isplaćuje naknadu?

Naknadu isplaćuje nadležna županijska služba za zapošljavanje (tzv. „biro“). Naknadu ne isplaćuje Federalni zavod za zapošljavanje, niti Vlada Federacije BiH. Vlada Federacije BiH jedino osigurava sredstva iz Budžeta Federacije BiH za ovu namjenu, a ova sredstva će biti uplaćena županijskim službama za zapošljavanje, koji poslije naknadu isplaćuju na račun korisnika.

Koji su rokovi bitni za primatelje naknade?

Naknada od 100 KM će biti isplaćena do 30. studenog 2022. godine, na bankovne račune korisnika naknada. U slučaju da županijska služba za zapošljavanje nema valjan podatak o bankovnom računu, dužni ste dostaviti ovaj podatak najkasnije do 30. listopada 2022. godine. U slučaju da do tog datuma ne dostavite valjan podatak o bankovnom računu, gubite pravo na naknadu.

Šta je valjan podatak o bankovnom računu?

Županijske službe za zapošljavanje već u svojim evidencijama imaju podatke o bankovnim računima nekih nezaposlenih osoba. To će prije svega biti osobe koje su ostvarivale ili u ovom trenutku ostvaruju naknadu za nezaposlenost. Međutim, moguće je da služba ima pogrešan podatak o računu, ili je račun u međuvremenu zatvoren ili iz drugih razloga nije u funkciji, što se prije svega odnosi na račune osoba koje su nekada ostvarivale naknadu za nezaposlenost, a više to pravo nemaju.

Prema tome, ukoliko je Vaš bankovni račun aktivan, na njega se mogu primati uplate i ukoliko služba ima taj podatak, na njega ćete primiti Vašu naknadu. U svim drugim slučajevima (ako nemate otvoren račun, ako služba ima podatke o starom računu koji više nije u funkciji, ima pogrešan podatak o računu itd.), u obavezi ste dostaviti podatak o računu na koji možete primiti uplatu, i to do 30. oktobra 2022. godine. U suprotnom, gubite pravo na naknadu. Preporučujemo da kod Vaše službe za zapošljavanje provjerite da li imaju podatak o Vašem otvorenom računu, kako biste mogli djelovati blagovremeno i ostvariti pravo na Vašu naknadu.

U kojoj fazi se trenutno nalazimo?

Nadležna tijela okončavaju postupak finalne liste osoba koje imaju pravo na naknadu. Ove liste će, putem Federalnog zavoda za zapošljavanje, biti dostavljene županijskim službama za zapošljavanje. One su dužne podnijeti zvaničan zahtjev Vladi Federacije BiH, na osnovu tih listi, kojima će zahtijevati isplatu iz Budžeta Federacije BiH za ove namjene. Nakon toga će županijskim službe biti u mogućnosti isplatiti pojedinačne naknade svim korisnicima, najkasnije do 30. studenog 2022. godine.