Home Zdravlje Negativan utjecaj na mentalno zdravlje bit će na vrhuncu poslije pandemije

Negativan utjecaj na mentalno zdravlje bit će na vrhuncu poslije pandemije

SHARE

Specijalista neuropsihijatrije prof. dr. Osman Sinanović smatra da Bosna i Hercegovina inače ima visok stupanj traumatiziranog stanovništva, tako je još od posljednjeg rata, a lošem mentalnom zdravlju (pa i riziku od samoubojstava) uz nestabilnu političku situaciju i visok stupanj nezaposlenosti dodatno pogoduje i ekonomska kriza izazvana u svijetu.

-Još na početku COVID-19 pandemije uočen je negativan utjecaj na mentalno zdravlje, uključujući samoubilačko ponašanje, sa očekivanjem da će taj utjecaj biti prisutan duže vrijeme i da će dostići vrhunac kasnije od stvarne pandemije – naglasio je za Fenu Sinanović.

Da li imamo povećanu stopu samoubojstva teško je, kaže, reći bez sigurnih statističkih podataka kroz neko razdoblje npr. nekoliko godina prije COVID-19 pandemije i tijekom pandemije koja još traje.

-Znanstvene i stručne studije inače pokazuju da je pandemija COVID-19 povezana sa uznemirenošću, anksioznošću, depresijom i nesanicom u općoj populaciji. Psihijatrijska stanja, uključujući poremećaje raspoloženja, anksioznosti, spavanja i upotrebe droga, povezana su sa suicidalnim ponašanjem – naglasio je.

Podsjeća da zdravstvene vlasti i zdravstveni djelatnici moraju usmjeriti više pozornosti na mentalno zdravlje stanovništva, jer poznato je da bez mentalnog zdravlja nema ni zdravlja općenito.

Profesor dr. Sinanović naglašava da, studije u SAD-u, kažu kako više od 90 posto žrtava samoubojstva ima psihijatrijski poremećaj, a depresija je glavni čimbenik rizika za samoubojstvo, što čini do 60 posto smrtnih slučajeva od samoubojstva.