Home Novosti Što kažu zakoni u BiH: Imaju li kupci pravo fotografirati proizvode u...

Što kažu zakoni u BiH: Imaju li kupci pravo fotografirati proizvode u trgovinama?

SHARE

Ako ste nekada fotografirali proizvod i cijenu u trgovini, zbog čega vas je radnik opomenuo i poručio da to nije dozvoljeno, često dovodi do neprijatne situacija koja opet od neprijatnosti ne može otići dalje.

Takav slučaj se dogodio Banjalučanki koja se obratila ATV-u s ovim problemom. Naime, nju je radnica marketa upozorila nakon što je fotografirala određeni proizvod i poručila joj da to ne smije raditi.

U razgovoru s ministarstvom i Inspektoratom, kao i pravnom tumačenju, riječ je o “pravnoj praznini”, odnosno, područje i situacija zakonski nije definirana.

U zakonu konkretna situacija nije definirana, poručuju za ATV iz Ministarstva trgovine i turizma. Potrošač ima pravo da bude informiran, ali smije li fotografirati proizvode u zakonu nije definirano.

Isti odgovor dolazi i iz Inspektorata RS. Fotografiranje u trgovačkim objektima nije pitanje koje je zakonski regulirano.

Ukoliko inspektor uoči neku nepravilnost koja bi mogla prouzrokovati povredu prava potrošača, poduzima korektivne mjere, te na taj način sprečava nastanak povrede prava potrošača.

Ova pravna praznina ne vodi nigdje. Niti je u pravu kupac kada fotografira, niti je u pravu radnik ili menadžer koji to zabranjuju. U slučaju da trebaju pozvati policiju, ne bi mogli objasniti što je točno problem.

Marketi mogu definirati ovu pravnu prazninu tako što bi jasno naglasili da je zabranjeno fotografiranje, međutim, ni ta njihova naredba nema uporišta u zakonu, pa je ponovo nejasno da li se kupcu može zabraniti fotografiranje.

Međutim, iako sam čin fotografiranja potpada pod pravnu prazninu, sve osim toga može imati uporište u zakonu. Tako npr. ukoliko vas zaštitari ili netko drugi prisili da fotografiju izbrišete ili vas zadrži, već dolazimo u polje kaznenog zakona.