Home Život Marija je učila uz malu bebu, no diploma je tu – trud...

Marija je učila uz malu bebu, no diploma je tu – trud se isplatio

SHARE

U vrijeme kada je odlazak mladih iz BiH još uvijek njezina rak-rana, a s tim u vezi i smanjen broj upisanih studenata na svim sveučilištima, Centar studiranja u Orašju, koji djeluje pri Sveučilištu Mostar, uspijeva odolijevati takvim turbulentnim kretanjima.

Kvalitetna predavanja

Sudeći prema izjavama tek svršenih studenata koji su diplome stekli kao prvostupnici ili magistri struke na Filozofskom fakultetu studirajući u Orašju, čuli smo samo riječi hvale i zadovoljstva, kako usvojenim znanjem, kvalitetom predavanja tako i uvjetima koje pruža oraški Centar studiranja. Izdvojili smo tri sugovornice, svaku zbog nekih posebnih razloga. Jana Lucić iz Domaljevca odabrana je predstavljati sve diplomirane studente Filozofskog fakulteta Centra studiranja u Orašju, Marija Mišikić iz Orašja u vrijeme studiranja stekla je čak dvije diplome, a iz najistočnijeg dijela Grada Orašja, iz Vidovica, Janjica Pavkić ne skriva zadovoljstvo studiranjem u Orašju te činjenicom da je veliku diplomu stekla u malom Orašju, što je, kaže, ne čini manje značajnom.

Jana Lucić iz Domaljevca stekla je zvanje magistre socijalnog rada.

– Jako je mnogo radosti kada nakon pet godina studiranja steknete diplomu. Iznimno sam sretna jer sam završila studij. Bilo je teško jer svaki ispit zahtijeva mnogo truda, volje, znanja, učenja i borbe. U isto vrijeme bilo je i naporno. Ipak, kada dođete do kraja studija, zadovoljstvo je neopisivo. Što se tiče rada na fakultetu, svaki naš profesor i asistent prenosili su nam znanje bez ikakvih drugačijih mjerila od onih koja vrijede na Sveučilište u Mostaru, a ja tome svjedočim znanjem, kao i moji kolege. Nadam se da će zajednica imati razumijevanja za nas i omogućiti nam da svoje znanje pretočimo u dobiveni posao – poručila je Jana.

Marija Mišikić iz Orašja u jednoj je ruci ponosno držala diplomu, a u drugoj malenu djevojčicu.

– Samo ja znam koliko sam truda i rada uložila studirajući uz bebu. Bilo je naporno, ali trud se isplatio. Naravno, u svemu sam imala potporu obitelji, ali ipak sami morate donijeti odluku što želite. Sve ovisi o nama i koliko želimo usvajati nova znanja. Amfiteatar i uopće uvjeti u kojima se odvija nastava na istoj je, ako ne i višoj razini kao i u velikim sveučilišnim centrima, samo što je Orašje mala sredina, ali i to ima svojih prednosti i čari – kazala nam je Marija.
I Janjica Pavkić iz Vidovica ne skriva zadovoljstvo. Osmijeh nije silazio s njezina lica dok nam je pokušavala sreću pretočiti u riječi.

– Presretna sam jer ipak je ovo posebno razdoblje u mom životu, koje je nagrađeno diplomom. Zadovoljna sam, presretna i mladima bih poručila da se uhvate u koštac s knjigom i znanjem jer, ako se dovoljno trudite, na kraju je uspjeh zajamčen – poručila je Mišikić.

Dražen Barbarić, v. d. dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, zadovoljan je ostvarenom suradnjom sa županijskim i gradskim vlastima u Posavskoj županiji te ističe kako izvode program tako da profesori, kako iz Mostara tako i iz Republike Hrvatske, dolaze u Orašje te odrađuju predavanja istoga studijskog programa kao i u Mostaru.

Znanja i kompetencije

– Kvaliteta je, praktički, na istoj razini, kompetencije, znanje, diplome potpuno su ekvivalentni, odnosno potpuno su ravnopravni, tako da se može na neki način smatrati da je dislocirani studij, zapravo, dio Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Čin je hrabrosti sama odluka studiranja u ovim teškim i nezgodnim vremenima te usmjeravanje znanja i kompetencija kao profesionalaca u socijalnome radu i na dobrobit cjelokupne zajednice – poruka je prof. Barbarića.