Home Gospodarstvo Građani uzimaju manje kredita, zaduženost smanjena za 198,3 milijuna maraka

Građani uzimaju manje kredita, zaduženost smanjena za 198,3 milijuna maraka

SHARE

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju siječnja 2023. godine iznosili su 21,87 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje od 198,3 milijuna KM (0,9%), navodi se u komentaru monetarnih kretanja za siječanj 2023. godine Centralne banke BiH.

Pad kreditnog rasta zabilježen je kod svih sektora: stanovništvo za 7,6 milijuna KM (0,1%), nefinancijska javna poduzeća za 29,9 milijuna KM (4,8%), privatna poduzeća za 136,4 milijuna KM (1,5%), vladine institucije 9,7 milijuna KM (0,9%) i ostali domaći sektori za 14,6 milijuna KM (7,9%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u siječnju 2023. godine iznosila je 4,5%, nominalno 935,1 milijun KM. Godišnji rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 571,8 milijuna KM (5,5%), privatnih poduzeća za 323,7 milijuna KM (3,7%), nefinancijskih javnih poduzeća za 89,9 milijuna KM (17,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 2,1 milijuna KM (1,2%).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjoj razini zabilježeno je kod vladinih institucija za 52,4 milijuna KM (4,5%), navodi se.