Home Zanimljivosti Na granicama BiH: Do koje vrijednosti su putnici oslobođeni plaćanja uvoznih nameta

Na granicama BiH: Do koje vrijednosti su putnici oslobođeni plaćanja uvoznih nameta

SHARE

Carinski propisi primjenjuju se jedinstveno na carinskom području BiH koje obuhvata teritoriju BiH uključujući teritorijalne vode, unutrašnje vode i zračni prostor BiH. Carinsko područje BiH ograničeno je carinskom linijom koja je identična s granicom BiH.

Protok roba u BiH je slobodan, s tim što se ne isključuju zabrane ili ograničenja prometa roba koje ugrožavaju javnu politiku, javni moral, javnu sigurnost, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, zatim nacionalno bogatstvo od umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, te industrijsko-komercijalnu svojinu ili eliminiranje opojnih droga i otpadnih materija.

Roba koja se uvozi mora biti u skladu sa standardima i tehničkim i kvalitativnim normama propisanim ili priznatim kao uvjet za njihovo stavljanje u promet i/ili upotrebu u Bosni i Hercegovini, uključujući i standarde entiteta. Sanitarna, veterinarska, fitopatološka, ekološka i kontrola kvaliteta uvezene robe obavezne su u skladu s posebnim propisima. Roba čiji je promet zabranjen u Bosni i Hercegovini ne može biti uvezena ili privremeno uvezena.

Postupkom izvoza dopušta se da bh. roba napusti carinsko područje BiH. Izvoz uključuje primjenu izvoznih radnji i postupaka uključujući i mjere trgovinske politike, a ako je propisano i naplatu izvoznih dažbina.

Prijavljivanje robe carini znači obavještavanje carinskih organa, na propisani način, o prispijeću robe u carinski ured ili na bilo koje drugo mjesto koje je određeno ili odobreno od strane carinskih organa, a puštanje robe znači radnju kojom carinski organi stavljaju robu na raspolaganje za one svrhe koje su predviđene carinskim postupkom u koji je roba stavljena.

Putnički promet:
Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH trebate biti upoznati sa sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze carinsku liniju.

 

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se osobna prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u osobnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti.

„Osobni prtljag“ je sav prtljag koji putnik prijavi nadležnom carinskom organu pri ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu nakon dolaska u to područje, pod uvjetom da može dokazati da je navedeni prtljag istovremeno prilikom odlaska iz druge države predao prijevozniku kao svoj osobni prtljag radi prijevoza u Bosnu i Hercegovinu.

„Roba nekomercijalnog karaktera“ je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu,  osobnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca ili lica koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima,

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu:

– Duhan i duhanski proizvodi:
do 200 cigareta, ili do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), do 50 cigara, 250 grama duhana za pušenje, ili odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda.

– Alkohol i alkoholna pića: s učešćem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturisani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili s učešćem alkohola 22% volumena i manje: 2 litre, ili odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića,

-mirno vino: 4 litre,
-pivo: 16 litara.

Putnici do 17 godina nisu oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na duhan i duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera ograničava se na predmete u vrijednosti do 600,00 konvertibilnih maraka po putniku i danu, nezavisno od vrste prijevoznog sredstva kojim putnik putuje.

Posebna napomena: Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo da uvoze robe navedene pod točkom 2 i 3, prenosi GPM.