Home Politika Županijama 200 milijuna KM za reforme i projekte, od toga za ŽZH...

Županijama 200 milijuna KM za reforme i projekte, od toga za ŽZH 8.301.059 KM

SHARE

Vlada Federacije BiH, na prijedlog zamjenika premijera i federalnog ministra financija Tonija Kraljevića,  donijela je na Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda „Tekući transferi drugim razinama Vlasti i fondovima – županije” u iznosu od 200.000.000 KM.

Radi se o dodjeli financijske pomoći proračunima županija za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Kriteriji za raspodjelu sredstava županijama su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine, uz primjenu pondera za Posavsku i Bosansko-podrinjsku županiju, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Na osnovu utvrđenih kriterija, raspodjela županijama je sljedeća: Unsko-sanskoj županiji pripast će 23.903.093 KM, Posavskoj 7.601.971 KM, Tuzlanskoj 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskoj 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskoj 4.152.192 KM, Srednjobosanskoj 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkoj 8.301.059 KM, Sarajevskoj 36.178.423 KM i Hercegbosanskoj županiji iznos od 7.358.882 KM.

Korisnici sredstava dužni su da izvješće o utrošku sredstva dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune proračuna županija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke, a u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Vlada FBiH također je utvrdila tekst Javnog poziva za podnošenje prijava za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javni oglas će biti objavljen na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te u dnevnim novinama, a bit će otvoren do 20.6.2023. godine.

Predmet ovog javnog poziva je podnošenje prijava za projekte, zahtjeve i inicijative radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za jedince lokalne samouprave u Federaciji BiH, kao i financijsku pomoć proračunima gradova i općina za financiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave s ciljem osiguranja funkcioniranja ovih nivoa vlasti.

Prema utvrđenom tekstu, općine i gradovi se mogu prijaviti za projekte, zahtjeve ili inicijative iz područja putne i komunalne infrastrukture, te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Također, poziv je i za prijave ostalih objekata i drugih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao i za financiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj ovog javnog poziva je finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH koji će doprinijeti poboljšanoj kvaliteti života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji lokalnih nivoa vlasti u FBiH.