Home Tags Studenci

Tag: Studenci

ILIRSKI MEGALITSKI HRAM: Zidana gomila u Studencima kod Ljubuškog kojoj prijeti...

Jedna vrhunska, djelomično porušenu, megalitsku građevinu iz prapovijesnog perioda, koja neporecivo predstavlja jedan ekstra značajan graditeljski povijesni spomenik, no koji je nažalost danas potpuno...