Home Gospodarstvo Projekt ‘Market Makers’ otvara mogućnosti za zapošljavanje

Projekt ‘Market Makers’ otvara mogućnosti za zapošljavanje

SHARE

Projekt “Market Makers”, koji podržava vlada Švicarske, ima za cilj doprinijeti rješavanju pitanja zapošljavanja mladih na održiv način s naglaskom na tržišne prilike u privatnom sektoru i rješavanju prepreka koje sprečavaju širenje privatnog sektora kroz sustavne inicijative. Općina Žepče odabrana je za realizaciju ovog pilot-projekta, a koordinator i provoditelj je Razvojna agencija Žepče. Opći cilj projekta je poboljšati sektor profesionalnih usluga koji obuhvaća oko jedne desetine ukupnog broja zaposlenih i bruto dodane vrijednosti cjelokupnog gospodarstva BiH.

Projekt “Market Makers” i Regionalna razvojna agencija za regiju središnja BiH kao ko-fascilitator razvijaju sektor poslovnih usluga, sve izvozne usluge, koji ima veliki potencijal za stvaranje unosnih mogućnosti za zapošljavanje. Ovaj sektor postao je posljednjih petnaestak godina značajan u pogledu zaposlenosti u industrijski razvijenim državama. U SAD-u on obuhvaća 74% aktivnog stanovništva, Velikoj Britaniji 72% i Francuskoj 71% aktivnog stanovništva.

Jedan od najvažnijih izazova za BiH tijekom pridruživanja EU bit će razvoj uslužne ekonomije i ekonomije malih i srednjih poduzeća. BiH može ponuditi obrazovanu radnu snagu, vladanje stranim jezicima i druge specifičnosti koji se mogu kreirati u sektoru usluga. Projektom “Market Makers” otvorit će se mogućnosti rasta i razvoja privatnog sektora u odabranom tržištu, što bi vodilo otvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje mladih žena i muškaraca. Općina Žepče i Market Mekers potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji kojim se precizira zajednički rad na razvoju sektora poslovnih usluga u kojem mladi u potpunosti mogu iskoristiti svoje talente, vještine, kao i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. U suradnji sa srednjim školama radit će se na podizanju svijesti među mladima o mogućnostima koje pruža ovaj sektor za zapošljavanje i samozapošljavanje, a bit će organizirano međuškolsko natjecanje u izradi 3D modela u programu “Solid Works”, nakon čega bi se veći značaj trebao dati obrazovanju mladih u IT sektoru.