Home Gospodarstvo I ono što oduzmu od ilegalno stečene imovine – propadne

I ono što oduzmu od ilegalno stečene imovine – propadne

SHARE

Zaključak istraživanja Transparency Internationala (TI) je da pravosuđe u BiH nedovoljno koristi mehanizam oduzimanja ilegalno stečene imovine u predmetima korupcije i organiziranog kriminala, navela je Ivana Korajlić, glasnogovornica te organizacije, ističući kako su bh. sudovi donijeli nedovoljan broj presuda kojima se oduzima ilegalno stečena imovina u posljednje tri godine.

Pravomoćne presude

– Ta se praksa mora mijenjati. Mehanizam oduzimanja nelegalno stečene imovine ne koristi se dovoljno, a sve to povezano je s neučinkovitosti pravosuđa. Posebno u oblastima koje su ključne za oduzimanje imovine, a to su korupcija i organizirani kriminal. Tu nemamo dovoljan broj pravomoćnih presuda.

Prema podacima Transparency Internationala, u protekle tri godine pet okružnih sudova i Vrhovni sud RS-a donijeli su samo devet pravomoćnih presuda po kojima je oduzeta imovinska korist od ukupno 47.710 maraka. Pet okružnih sudova tijekom 2014. godine donijelo je samo jednu presudu prema kojoj je oduzeta imovina u vrijednosti od 750 KM.

Tijekom 2013. sudovi su izrekli tri presude po kojima je oduzeta imovina vrijedna 24.220 KM. Najviše presuda doneseno je 2015. – pet, a tada je oduzeta imovina u vrijednosti od 22.750 KM, objasnila je glasnogovornica TI-ja Ivana Korajlić.

Kada je riječ o novčanim kaznama za isto razdoblje, doneseno je 36 presuda u kojima su izrečene kazne u iznosu oko 150.000 KM.

Kada je u pitanju Sud BiH, za to vrijeme izrečene se 73 presude i oduzeta imovina vrijedna oko dva milijuna KM. Kada su u pitanju osnovni sudovi u RS-u, oni su u tri godine od novčanih kazni uprihodili više od 5,7 milijuna KM. S druge strane, u deset županijskih sudova u Federaciji BiH, kako kažu iz Transparency Internationala, znatno je smanjen broj predmeta u kojima je izrečena mjera oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u pravomoćnim sudskim presudama.

Gubi se na vrijednosti

– U istraživanju se navodi kako je doneseno devet presuda kojima je oduzeta pribavljena imovinska korist u iznosu od 86.154 KM te nešto više od 400.000 KM od novčanih kazni.

U 2015. godini županijski sudovi nisu izrekli ni jednu pravomoćnu presudu kojom je donesena odluka o oduzimanju imovine stečene kaznenim djelom. Najveći broj presuda, prema podacima kojima raspolaže Transparency International, donijeli su općinski sudovi u Federaciji BiH, koji su u tri godine u 73 slučaja odlučili oduzeti imovinsku korist u vrijednosti od 1,4 milijuna KM.

U 370 predmeta općinski su sudovi izrekli oko 382.000 maraka novčanih kazni. Osnovni sud u Brčko Distriktu je 2014. donio samo jednu presudu u kojoj se oduzima protupravna imovinska korist, kada je određeno da se od osuđene osobe oduzima 33.049 maraka.

Postoje određene praznine u postupcima koje omogućavaju da se imovinu koja je nelegalno stečena, prije nego što bude oduzeta, prenese ili sakrije. Kada pogledate podatke Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, vidite da je većina imovine privremeno oduzeta i čeka pravomoćne presude. Za to vrijeme ona izgubi na vrijednosti, zaključila je glasnogovornica TI-ja Ivana Korajlić.