Home Gospodarstvo Planiramo osnovati burzu električne energije čije će sjedište biti u Mostaru

Planiramo osnovati burzu električne energije čije će sjedište biti u Mostaru

SHARE

Važan dio reformi u BiH vezan je uz liberalizaciju elektroenergetskog tržišta. O tome i energetskim potencijalima za Večernji govori Josip Dolić, generalni direktor Neovisnog operatora sustava BiH.

Što je to NOS BiH i koje su njegove ključne funkcije?

– Neovisni operator sustava u BiH (NOS BiH) upravlja sustavom prijenosa električne energije BiH. Kompanija je pravna osoba BiH, u vlasništvu FBiH i RS-a, čija je zadaća osigurati kontinuiranu i stabilnu opskrbu električnom energijom. Zakonom o utemeljenju NOS-a navedene su tri ključne funkcije koje NOS BiH obavlja u cijeloj BiH prema standardima kvalitete europske interkonekcije ENTSO-E. To su 24-satni dispečing, odnosno upravljanje svim prijenosnim uređajima visokog napona u BiH od 110 kV i više, upravljanje tržištem uravnoteženja električne energije prema načelu tržišne nabave pomoćnih usluga i pružanja sustavne usluge te utvrđivanje desetogodišnjeg indikativnog plana razvoja proizvodnje, revizija, odobrenje i objava plana razvoja prijenosne mreže.