Home Društvo Federalna Vlada prihvatila inicijativu načelnika i OV: Čapljina postaje grad

Federalna Vlada prihvatila inicijativu načelnika i OV: Čapljina postaje grad

SHARE

Federalna vlada prihvatila je inicijativu načelnika i Općinskog vijeća Čapljine za izradu i donošenje Zakona o Gradu Čapljina.

Kako je utvrđeno, Čapljina ispunjava uvjet da bude proglašena gradom kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH.

Danas je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da bude nositelj izrade Nacrta zakona o Gradu Čapljina, priopćeno je nakon 100. sjednice Vlade Federacije.