Home Društvo U Hercegovini najmanje invalida

U Hercegovini najmanje invalida

SHARE

Bosna i Hercegovina ima 294.058 osoba sa invaliditetom, pokazao je popis stanovništva koji je obavljen 2013. godine. Od toga broja, zanimljivo je, 132.975 su muškarci, a 161.083 žene. Federacija ima skoro duplo više invalida od Republike Srpske. U Federaciji je 181.927 osoba sa invaliditetom, od čega su preko 100.000 žene. U Republici Srpskoj, prema zvaničnim rezultatima ima 104.454 invalida, dok je u Distriktu Brčko 7.677 osoba sa invaliditetom.

Najviše osoba sa invaliditetom u BiH ima preko 65 godina. Prema podacima Agencije za statistiku 4.525 osoba sa invaliditetom ima ispod 15 godina života, 2.886 ima od 15 do 20 godina, 6.398 ima od 20 do 30 godina, 40.196 ima 30 do 50 godina, 57.495 ima 50 do 60 godina, 34.559 ima od 60 do 65 godina, a 147.999 ima preko 65 godina života.

Od ukupnog broja osoba sa invaliditetom 116.198 živi u urbanim područjima, a 177.860 u ostalim područjima.

Županije

Kada je u pitanju Federacija najviše osoba sa invaliditetom ima Tuzlanska županija i to 43.418 osoba sa invaliditetom, od čega u Tuzli skoro 13 tisuća, u Lukavcu preko 5 tisuća i u Živinicama skoro 6 tisuća invalida.

U Unsko-sanskoj županiji  20.706, a samo u Bihaću i Cazinu ima preko četiri tisuće invalidnih osoba. U Posavskoj županiji ima 3.387 osoba sa invaliditetom.

Kada je u pitanju Zeničko-dobojska županija na tom području ima 30.367 osoba sa invaliditetom, od čega u Zenici skoro 9 tisuća. U Bosansko-podrinjskoj županiji je 2.619 invalidnih osoba, u Srednjobosanskoj 20.634, a u Hercegovačko-neretvanskoj 14.948, od čega samo u Gradu Mostaru 7.239 invalidnih osoba. Kada je u pitanju Zapadno-hercegovačka županija na tom području ima 5.094 invalidnih. U Sarajevskoj županiji ima registrirano 35.729 invalidnih osoba od čega najviše u Općini Novi grad Sarajevo i to preko 10 tisuća osoba. Kada je u pitanju Herceg-bosanska županija na tom lokalitetu je popisano 5.025 osoba sa invaliditetom.

Kada je u pitanju Republika Srpska najviše osoba s invaliditetom ima, što je i logično s obzirom na broj stanovništva, Banja Luka i to  13.724. Slijede Bijeljina sa 8.917  i  Doboj sa 7.547 osoba.

Loše statistike

Zanimljiv podatak iz publikacije jeste onaj koji se tiče postotaka invalidnog stanovništva po općinama.

Prema tim informacijama 8,95 posto stanovništva BiH ima neki invaliditet. Županija sa najvećim postotkom takvog stanovništva je Bosansko-podrinjska u kojoj čak 11 posto stanovništva ima invaliditet. Po općinama se situacija drastično razlikuje. Postoje općine sa izrazito niskim invaliditetom, dok sa druge strane postoje općine gdje je čak 16 posto stanovništva sa nekim od invaliditeta.

Doboj 10 posto, Lukavac 11,3 posto, Tuzla 11,5 posto, Živinice 10 posto, Olovo 11 posto, Vareš 13,2 posto, Zavidovići 10 posto, Foča skoro 11 posto, Goražde skoro 11 posto, Pale 14,2 posto, Dobretići 12,3 posto, Fojnica 14,1 posto, Trnovo skoro 13 posto, Bosansko Grahovo 13 posto, Drvar 14,4 posto, Glamoč 12,4 posto, Čelinac skoro 11 posto, Doboj 10,5 posto, Istočni Drvar 11,3 posto, Kalinovik 10,2 posto, Krupa na Uni 12,7 posto, Kupres koji pripada RS-u 16,3 posto, Lopare 10,7 posto, Novi grad 10,1 posto, Oštra Luka 14,3 posto, Pelagićevo 13,7 posto, Petrovo 14,7 posto, Ribnik 11,8 posto, Višegrad 10,5 posto…

Kada je u pitanju vrsta poteškoća najviše građana sa invaliditetom ima poteškoće sa hodom. Takvih osoba je u BiH 96.978. Čak 52.301 osoba ima invaliditet vida, a 21.575 sluha. Kada su u pitanju vrste invaliditeta 8.787 osoba ima problem sa pamćenjem ili koncentracijom, a 2.654 sa komunikacijom. Čak 110.230 osoba ima višestruke poteškoće. Zanimljiv podatak je i taj kako u hercegovačkim općinama ima najmanje osoba sa invaliditetom, odnosno najviše zdravih osoba. Postotci u hercegovačkim općinama kreću se od 4 do 6,5 posto osoba koje imaju neku vrstu poteškoća.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, dnevni-list.ba