Home Društvo Kraj cyber galamdžijama: One koji budu poticali na mržnju i nasilje preko...

Kraj cyber galamdžijama: One koji budu poticali na mržnju i nasilje preko interneta očekuje zatvorska kazna

SHARE

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojim se definira pojam javnog poticanja na nasilje i mržnju. Predlagač je Ministarstvo pravde BiH, a ovaj prijedlog će u Parlamentarnu skupštinu BiH biti dostavljen u skraćenoj proceduri.

Navodi se da tko putem tiska, radija, televizije, kompjuterskih sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, fotografije ili druge materijale kojima poziva na nasilje i mržnju usmjerenu protiv grupe ili nekog člana takve grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, podrijetlo ili nacionalnu ili entičku pripadnost, spol, spolno opredjeljenje, rodni identitet, invaliditet ili bilo koje druge osobine, u slučaju kada je počinjenje izvršeno na način koji će poticati na nasilje i mržnju protiv skupine osoba ili člana neke skupine, o čemu odlučuje sud, kaznit će se kaznom zatvora najmanje jednu godinu.

Kaznom iz prethodnog stava kaznit će se i tko na način kojim se potiče na nasilje ili mržnju protiv skupine ljudi ili nekog člana takve skupine zbog njihove rase, boje kože, vjeroispovijesti, porijekla ili nacionalne ili etničke pripadnosti, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili bilo koje druge osobine javno odobrava, poriče ili grubo umanjuje, pravomoćnom odlukom međunarodnog ili domaćeg suda utvrđen zločin genocida, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin iz člana 6., 7. i 8. Statuta stalnog Međunarodnog kaznenog suda ili zločin iz člana 6. Povelje Međunarodnog vojnog suda, pridružene Londonskom sporazumu od 8. kolovoza 1945. godine i drugog međunarodnog suda koji prihvaća Bosna i Hercegovina”.

Prijedlogom zakona je definirano da se kazna zatvora zamjenjuje novčanom kaznom tako što se svaki dan izrečene kazne zatvora izjednačava sa 100 KM novčane kazne.