Home Društvo Mostar: Studenti koji su studirali po starom sustavu diskriminirani

Mostar: Studenti koji su studirali po starom sustavu diskriminirani

SHARE

Uputili su zahtjev Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije u kojem traže da im se omogući isti rok za obranu radova, na način kako je to urađeno u drugim dijelovima BiH.

Magistranti i doktoranti Univerziteta “Džemal Bijedić” i Sveučilišta u Mostaru koji su studirali po starom sustavu, odnosno prije uvođenja Bolonje, uputili su zahtjev Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije u kojem traže da im se omogući isti rok za obranu radova, na način kako je to urađeno u drugim dijelovima BiH.

Diskriminacija

Riječ je o izmjeni člana 131. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-u, kojim je kao krajnji rok za obranu doktorskih disertacija, po starom sustavu, određen 21.4.2017. godine. Istovremeno, na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru nije omogućen prelazak na 3. ciklus studija jer su fakulteti tek u izradi elaborata za pokretanje 3 ciklusa, čime su kako kažu, doktoranti diskriminirani i oštećeni.

Magistrantima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru također nije dozvoljena obrana, a u obrazloženju koje je dano (na zahtjev studenata), navedeno je da za to nema uporišta u Zakonu o visokom obrazovanju HNŽ-a, što, smatraju predstavnici magistranata i doktoranata, ne odgovara istini jer je upravo isti član (131.) omogućio obranu na način da se rok produži aktom visokoškolske ustanove.

Podsjetili su kako je u Sarajevskoj i Zeničko-dobojskoj županiji rok za obranu doktorata po starom sustavu (prije Bolonje) produžen do kraja 2018. a u Republici Srpskoj do kraja rujna 2020. godine.

‘Naš prijedlog je konkretan’

Dakle, gdje god je postojala potreba, omogućeno je doktorantima da obrane svoje disertacije po ranije važećim propisima. Na ovaj način su doktoranti diskriminirani u odnosu na kolege u drugim dijelovima BiH, a magistranti čak u odnosu na druge kolege u HNŽ-u, navodi se u priopćenju magistranata i doktoranata.

”Razgovarali smo s Rektorom Univerziteta i Rektoricom Sveučilišta, zastupnicima u Skupštini kao predstavnicima različitih političkih opcija i Predsjednikom Skupštine. Nakon neuspjelog pokušaja da obavimo razgovor i sa zamjenikom predsjednika Skupštine, ostavili smo dopis u kojem detaljno pojašnjavamo našu situaciju i probleme u kojima smo ostavljeni. Pismeno smo zatražili i sastanak sa kantonalnim ministrom obrazovanja, te uputili pismeni dopis i Povjerenstvu za obrazovanje, kulturu, sport i mladež Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Od Sindikata visokog obrazovanja u HNŽ i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, dobili smo pismenu podršku. Naš prijedlog je konkretan, da se omogući i magistrantima i doktorantima isti rok za obranu radova, na način kako je to urađeno u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine”, navodi se u priopćenju.