Home Društvo Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza karte za svako treće...

Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza karte za svako treće i slijedeće dijete iz obitelji

SHARE

Dana 16. kolovoza 2017. godine, Općinski načelnik donio je Zaključak broj: 02-38-1356/17 o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Ljubuški u školskoj 2017./2018. godini. U školskoj 2017./2018. godini, Općina Ljubuški sufinancirat će iznos od 50% cijene karte za redovne učenike osnovnih škola a 40% od cijene karte za redovne učenike srednjih škola.

Učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju izvan općine Ljubuški, dužni su donijeti Potvrdu o pohađaju te škole početkom oba polugodišta u Odsjek društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova Općine Ljubuški.

Za učenike osnovnih i srednjih škola, iz obitelji korisnika stalne socijalne skrbi, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem popisa Centra za socijalni rad Ljubuški.  Za učenike osnovnih i srednjih škola iz obitelji 100% ratnih vojnih invalida, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem Potvrde Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata.  Za učenike s posebnim potrebama Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem izdanih Rješenja Odsjeka društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova Općine Ljubuški.

Za svako treće i slijedeće dijete iz obitelji, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza karte (najnižeg iznosa) kod ovlaštenog prijevoznika, na osnovu izjave roditelja o broju djece korisnika prijevoza, koju će popuniti u Odsjeku društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova Općine Ljubuški

Svi roditelji učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje/besplatan prijevoz, obvezni su popuniti Izjavu koju će učenici dobiti u školi te istu vratiti u školu najkasnije do 8. rujna 2017. godine.  Odsjek društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova sačinit će popis tih učenika te isti dostaviti prijevoznicima nakon čega roditelji mogu podići karte.

Pomoćnik Općinskog načelnika

Ivica Boras, prof.