Home Politika Vlada HNŽ-a donijela Odluku o izvršenju Programa zapošljavanja 100 vježbenika

Vlada HNŽ-a donijela Odluku o izvršenju Programa zapošljavanja 100 vježbenika

SHARE

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) usvojila je na svojoj sjednici održanoj u srijedu Odluku o izvršenju Programa zapošljavanja 100 vježbenika s visokom stručnom spremom (VSS) u 2017. godini u županijskim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HNŽ-a.

Sredstva za realiziranje ovog projekta Vlada je dijelom osigurala prijavom na Program zapošljavanja 2017. Federalnog zavoda za zapošljavanje iz čijih sredstava će biti sufinancirano 75 vježbenika, a preostalih 25 vježbenika Vlada će financirati u cijelosti i izvršiti prijam u suradnji sa Službom za zapošljavanje HNŽ-a. Javni poziv za prijam vježbenika bit će objavljen na službenoj web stranici Vlade HNŽ-a (www.vlada-hnz-k.ba ), priopćeno je iz županijske Vlade.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, a s ciljem početka primjene  Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ od 1. listopada 2017. godine, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju iznosa dodatka na djecu, Odluku o utvrđivanju postotka naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, poroda i njege djeteta, Odluku o utvrđivanju visine novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i Odluku o utvrđivanju visine jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta.  Sredstva za ostvarivanje ovih prava bit će osigurana u Proračunu HNŽ-a.

Nastavljajući aktivnosti na potpori obnove javnih, a osobito školskih objekata u HNŽ-u, Vlada je usvojila Odluku kojom je iz Proračuna HNŽ-a za 2017. godinu, u svrhu obnove i rekonstruiranja školske zgrade Osnovne škole “Marko Marulić”  i Osnovne škole “Alija Isaković” u općini Prozor- Rama, izdvojila 150 000,00 maraka.  Vlada HNŽ-a aktivno sudjeluje u procesu davanja odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije koji je prosincu 2016. uručen Bosni i Hercegovini, te je u radne skupine po svim poglavljima imenovala svoje predstavnike, koji su zaduženi za tehničko finaliziranje odgovora na pitanja iz tog upitnika.  Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila Odluku u vezi s potvrđivanjem tehničkih, finaliziranih i usuglašenih odgovora na Upitnik Europske komisije.

Također, Vlada je provela raspravu o Informaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o stanju u oblasti prosvjete u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, te je nakon niza iznijetih sugestija i prijedloga zadužila Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa da Informaciju – sukladno iznijetim primjedbama i sugestijama – doradi  kako bi se na jednoj od sljedećih sjednica Vlada o Informaciji mogla očitovati i uputiti je u skupštinsku proceduru.  Vlada HNŽ-a usvojila je na današnjoj sjednici i Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ-a za 2017. godinu s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja za obilježavanje značajnih datuma, zatim Odluku o davanju suglasnosti Općinskom vijeću Općine Čapljina za pristupanje dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, te Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2017. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.