Home Društvo Općina Čapljina raspisala natječaj za dodjelu novčane potpore studentima

Općina Čapljina raspisala natječaj za dodjelu novčane potpore studentima

SHARE

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na
području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S
PODRUČJA OPĆINE ČAPLJINA

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta,
koji imaju prebivalište na području općine Čapljina, počevši od II (druge) godine studija i to:

– studenti čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
– student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
– studenti deficitarnih zanimanja,
– student bez oba roditelja,
– studenti iz obitelji s 3 i više studenata (svi moraju biti redoviti studenti),
– student- tjelesni invalid 90 % i više.

2. Uz prijavu student treba priložiti:

a) uvjerenje o upisanom fakultetu s navedenom godinom studija ili semestrom studija;
b) uvjerenje da je student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
c) uvjerenje o uspjehu studenta na prethodnoj godini-student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
d) uvjerenje da su studenti deficitarnih zanimanja ( matematika, fizika, medicina, arhitektonsko urbano inženjerstvo),
e) izvadak iz matične knjige umrlih za studenta bez oba roditelja,
f) kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata (svi moraju biti redoviti),
g) uvjerenje da je student-tjelesni invalid 90% i više,
h) ovjerena preslika osobne iskaznice i
i) broj transakcijskog računa u UniCredit banci.

3. Prijave s dokumentima slati na adresu:

OPĆINA ČAPLJINA

s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima»
Trg kralja Tomislava
ili izravno predati u zgradu Općine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

4. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

5. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:

Studenti koji već primaju novčanu potporu od Općine temeljem Odluke o
davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 10. studenoga 2017. godine priložiti u zgradu Općine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.