Home Gospodarstvo Rektor Tomić u posjetu HT ERONET-u: Želimo bolje povezivanje Sveučilišta i gospodarskog...

Rektor Tomić u posjetu HT ERONET-u: Želimo bolje povezivanje Sveučilišta i gospodarskog sektora

SHARE

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić posjetio je
danas HT ERONET gdje ga je primio predsjednik Uprave
Vilim Primorac sa suradnicima.

Prof. dr. Tomić je istaknuo kako je Sveučilište u Mostaru do
sada imalo iznimnu suradnju s HT ERONET-om te se nada da
će se ta suradnja i nastaviti. Kazao je kako je u idućem
razdoblju jedan od ciljeva– otvaranje Sveučilišta prema
gospodarstvu i gospodarskim subjektima, bolja povezanost i
suradnja. Govoreći o planovima, rektor Tomić je naglasio kako
je suradnja između Sveučilišta i gospodarskog sektora
iznimno značajna, a povezivanjem gospodarskih subjekata i
akademskih institucija stvaraju se osnove za unapređivanje i
poboljšanje znanja, vještina, kompetencija, otvaraju se brojne
mogućnosti.

Najavio je i Gospodarski forum u organizaciji Sveučilišta koji bi
se trebao održati koncem studenoga te na kojemu bi naglasak
bio upravo na suradnji između akademske zajednice i
gospodarskog sektora.

Predsjednik Uprave HT ERONET-a Vilim Primorac naglasio je
kako će Sveučilište u Mostaru imati uvijek potporu HT
ERONET-a koji je otvoren za suradnju i zajedničke projekte.
„Nedavno je HT ERONET opremio informatički laboratorij na
Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, a još
jedan od projekata koje pokrećemo jest besplatna Wi-Fi
usluga na području kampusa, za sve studente Sveučilišta u
Mostaru. Isto tako, HT ERONET ostaje otvoren za sve
aktivnosti u segmentu digitalne transformacije društva, gdje,
naravno, vidimo i ulogu našeg Sveučilišta. Stoga mogu kazati,
što se suradnje sa Sveučilištem tiče, ona u idućem razdoblju
može samo rasti i jačati“ – kazao je Primorac.

Na sastanku je dogovoreno i skorašnje potpisivanje
Sporazuma o suradnji između Sveučilišta u Mostaru i HT
ERONET-a, čime se otvaraju brojne mogućnosti i za jednu i
drugu stranu.