Home Politika Općina Ljubuški od iduće godine uvodi pomoć za novorođenčad i poduzetnike

Općina Ljubuški od iduće godine uvodi pomoć za novorođenčad i poduzetnike

SHARE

Općina Ljubuški od iduće godine uvodi subvencije za rodilje, potvrdio nam je načelnik općine Ljubuški Nevenko Barbarić, koji će danas vijećnicima Općinskog vijeća predstaviti proračun za 2018. godinu. Odluka kojom će biti detaljnije obrazložen način raspodjele 70.000 KM namijenjenih u ove svrhe, bit će donesena nakon usvajanja proračuna, piše Večernji list BiH. “Detalji će biti poznati nakon usvajanja proračuna, međutim, svako novorođeno dijete će dobiti određen iznos od Općine, s tim da će on biti veći ako se radi o trećem, četvrtom, petom… djetetu u obitelji. Ovu praksu već provode neke općine u našem okruženju, te smo se, svjesni negativnog prirodnog prirasta, i mi odlučili krenuti s ovom vrstom poticaja”, kaže Barbarić. Ovo nije jedini poticaj koji s početkom nove godine uvodi Ljubuški. Tako je proračunom za 2018. planirana stavka subvencija kamata malom i srednjem poduzetništvu u iznosu od 50.000 KM, kao i 20.000 KM za potporu ženama poduzetnicama.

Prihodi od poreza

Inače, proračun za iduću godinu o kojem će se danas izjasniti vijećnici Općinskog vijeća Ljubuški planiran je u iznosu od 9,749.000 KM. Prihodi se sastoje od poreznih, neporeznih i tekućih potpora i primitaka proračuna. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 5,181.000 KM, što čini 55, 72 posto ukupnih prihoda. Ostatak prihodovne strane čine, između ostaloga, prihodi od koncesija, najma zemljišta, prihodi od parkinga i Kravice, općinske pristojbe, komunalne pristojbe, prihodi od komunalnih naknada, prihodi od šuma… “Tekuće potpore planirane su u iznosu od 1,500.000 KM kao i prošle godine inozemne potpore 250.000 KM, u što spadaju transferi Vlade RH, ali i međunarodnih organizacija u BiH, potpora od FBiH 500.000 KM i potpora od županije 750.000 KM. Primitci proračuna od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 450.000 KM”, kaže Barbarić. Kada je riječ o rashodovnoj strani, oko 30 posto proračuna ide na izdatke za funkcioniranje ove jedinice lokalne samouprave (plaće i naknade zaposlenima u općinskom tijelu, doprinos poslodavcu izdatci za materijal, nabava opreme, troškovi Općinskog vijeća…). Za javne ustanove (Radio Ljubuški, Kulturni športski centar, Dječji vrtić, Radio Herceg Bosne, Centar za socijalnu skrb, Ustanova za djecu s poteškoćama u razvoju), te za sport, kulturu, političke stranke i udruge u proračunu je planirano 1,566.000 KM

Brojne investicije

Za troškove sudskih sporova, kredita i kamata planirano je ukupno 832.000 KM. I u idućoj godini planirane su brojne investicije. Tako je za projektnu dokumentaciju planirano 100.000 KM, rekonstrukciju zgrade vijećnice 100.000 KM, troškove javne rasvjete 190.000 KM, troškove deponiranja komunalnog otpada 245.000 KM, za rekonstrukciju cesta 600.000 KM, za različite aktivnosti po mjesnim zajednicama 320.000 KM, samo održavanje grada 216.000 KM, za vjerske objekte 100.000 KM, za vodonatapni sustav 120.000 KM, sportske objekte 150.000 KM, vodovodnu mrežu 270.000 KM, gradsko groblje 30.000 KM, subvencija za početak izgradnje javne garaže 250.000 KM, za gradnju i uređenje nogostupa i javne rasvjete 230.000 KM. Riječ je o iznosu od nešto više od tri milijuna maraka. “Značajna stavka u proračunu se odnosi na obrazovanje, gdje se izdvaja nekih 890.000 KM za različite potrebne u obrazovnom sustavu od materijalnih troškova osnovnih škola do intervencije na objektima, studentskih potpora, subvencija studentskom centru, prijevoz učenika, glazbena škola”, kazao je Barbarić, zaključivši kako subvencija poljoprivredi ostaje u iznosu od 50.000 KM.