Home Društvo Policajcima će se mirovine obračunavati po Zakonu o policijskim službenicima

Policajcima će se mirovine obračunavati po Zakonu o policijskim službenicima

SHARE

Mirovine policajaca u FBiH nakon stupanja na snagu novog Zakona o MIO će se obračunavati prema Zakonu o policijskim službenicima. To bi trebalo značiti kako neće biti velikih odstupanja u visinama mirovina onih koji su se umirovili prije i onih koji će biti umirovljeni nakon stupanja na snagu novog Zakona o MIO, piše Večernji list BiH.

Vlada FBiH jučer je utvrdila dopune Zakona o policijskim službenicima FBiH i uputila ih u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Ovim dopunama ispoštovan je sporazum koji je dan ranije postignut s predstavnicima sindikata policijskih službenika. Dopunama je utvrđeno da će obračun njihovih mirovina biti vršen prema Zakonu o policijskim službenicima.

U skladu sa sporazumom sa sindikatima policijskih službenika, Vlada FBiH jučer je utvrdila svoj amandman na prijedlog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da je policijski službenik, u smislu ovog zakona, osoba koja je definirana posebnim zakonom na osnovi kojeg prava iz mirovinskog i invalidskoga osiguranja ostvaruje kod nositelja osiguranja.

Precizirano je da je policijski službenik osoba čiji je status definiran posebnim propisom na osnovi kojeg i ostvaruje prava iz mirovinskog i invalidskoga osiguranja, bez vezivanja za prebivalište, čime je izbjegnuta eventualna mogućnost diskriminacije prilikom primjene ove odredbe. Prihvaćen je i amandman koji je podnio Klub zastupnika HDZ-HNS u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

U obrazloženju je navedeno da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kao predlagač zakona, prilikom njegova razmatranja utvrdili da se člankom 140. stavkom (5) zadire u stečena prava korisnika mirovina, što može rezultirati pokretanjem mnogobrojnih sudskih sporova.

– Ovaj članak odnosi se kako na postojeće tako i na korisnike koji će to pravo ostvariti u budućnosti i predviđa da korisnik mirovine, bez obzira na osnovu ostvarivanja i visinu obračunate mirovine, ne može primiti mirovinu u većem iznosu od prosječnog iznosa njegove plaće ostvarene u posljednjih pet godina.

Ocijenjeno je da je ta odredba u izravnoj suprotnosti sa stavkom (1) istog članka koji predstavlja jamstvo postojećim korisnicima prava, zatečenim prije stupanja na snagu ovog zakona i koji propisuje da se korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskoga osiguranja, koji su ta prava ostvarili prema propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu predloženog zakona ta prava osiguravaju i dalje u dostignutom iznosu posljednje isplaćene mirovine – navedeno je iz Vlade FBiH.

U obrazloženju su naglasili kako bi provedba ove odredbe kod značajnog broja korisnika prava dovela do smanjenja visine mirovine utvrđene u skladu sa zakonskim propisima koji su vrijedili u vrijeme priznavanja prava na mirovinu. Vlada se na sjednici izjašnjavala i o više zastupničkih amandmana, ali ih nije prihvatila jer je ocijenjeno da su zahtjevi već definirani prijedlogom Zakona o PIO koji je u parlamentarnoj proceduri. Ovu odluku Vlade FBiH ne odobravaju članovi Udruge poslodavaca FBiH koji smatraju kako Vlada na ovaj način pokazuje popustljivost prema javnom sektoru.

– Ovo je samo još jedan u nizu poteza Vlade kojim se jasno definira neravnopravan tretman između javnih, državnih poduzeća i realnog sektora, na što Udruga poslodavaca FBiH već dulje vrijeme upozorava – priopćeno je iz Udruge poslodavaca FBiH. Podsjetimo, zbog novog Zakona o MIO, čije se stupanje na snagu očekuje početkom godine, odnosno novog načina obračuna kojim bi policajci imali znatno niže mirovine, više stotina djelatnika policijskih agencija već je podnijelo zahtjeve za umirovljenje. Među njima je i zamjenik ravnatelja Granične policije BiH.